www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Инструментален обхват

Инструменталният обхват е максималният обхват, при който може да се покаже ехосигнал, приет от радара. Тя не е мярка за действителния максимален обхват или вероятността за откриване. В повечето случаи инструменталният обхват съответства на максималната възможна скала на дисплея на радара.

Инструменталният обхват се определя от конструкцията на радара въз основа на тези условия:

Следователно инструменталният обхват трябва да бъде малко по-голям от посочения в изброените условия. Освен това при избора на стойността на инструменталния обхват могат да се вземат предвид и други условия.

Например при радарите за изследване на морската повърхност максималният обхват е ограничен от кривината на земята или от така наречения радарен хоризонт. В зависимост от височината на радарната антена този обхват може да достигне до 40 морски мили или около 74 км. По-голяма стойност на обхвата просто не може да бъде постигната, така че другите характеристики на радара (мощност на излъчване, интервал на приемане) могат да бъдат адаптирани към тази стойност.