www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Промінь антени радіолокатора

віялоподібний промінь,
що обертається
голкоподібні прормені

Рисунок 1. Лучи антенны корабельного радиолокатора (пример)

віялоподібний промінь,
що обертається
голкоподібні прормені

Рисунок 1. Лучи антенны корабельного радиолокатора (пример)

віялоподібний промінь,
що обертається
голкоподібні прормені

Рисунок 1. Промені антени корабельного радіолокатора (приклад)

Промінь антени радіолокатора

В радіолокаторах використовуються направлені антени, основною властивістю яких є здатність концентрувати випромінювану енергію у вузькому секторі. Ширину цього сектору визначають по точках, в яких випромінювана потужність зменшується в два рази порівняно із потужністю, що випромінюється у напрямку головного максимуму. Простір, обмежений променями, що виходять з електричного центру антени і проходять через ці точки, називають променем антени радіолокатора. В межах променю антени випромінюється близько 80 процентів усієї випромінюваної радіолокатором потужності. Як правило, промінь антени має форму конусоподібної вирізки з сфери, частіше гостронаправленої (голкоподібний промінь), але іноді більш широкий в одній площині (віялоподібний промінь).

У випадку радіолокатора неперервного випромінювання ця геометрична форма повністю заповнюється випромінюваною потужністю. У разі ж використання дуже коротких зондувальних імпульсів випромінювана потужність заповнює не весь об’єм променю антени, а лише невелику його частину, яку називають імпульсним об’ємом. В цьому випадку промінь антени радіолокатора можливо представити як шляхопровід, який направляє рух випромінюваного імпульсу.

Графічно промінь антени радіолокатора відповідає зображенню головної пелюстки діаграми направленості антени. У якості прикладу на Рисунку 1 зображені різні види головних пелюсток діаграми направленості антени корабельної радіолокаційної системи: голкоподібні та віялова.