www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Darbe Radarının Genel Blok Şeması

Resim 1: Bir Darbe Radarının Genel Blok Şeması

Bu blok şemasını dersleriniz sırasında kullanabilirsiniz. Canlandırmada herhangi bir blok tanıtım bilgisi yer almamaktadır.
Blok tanıtım bilgilerini, örneğin Power Point’te yapılan bir canlandırmadaki metin kutuları içine kendi dilinizde yerleştirebilirsiniz.
Arka planı açık renkli olan bu canlandırmayı bir sunumda da kullanabilirsiniz: pulseradar-bright.gif (940×650 piksel, 683 kByte).

Blok şemasındaki modüllerin tanıtımı:
Eşzamanlayıcı

Radar Tetikleme Devresinde (ayrıca Radar Saat Darbe Üretecinde ya da Eşzamanlama Bloğunda da) tüm zaman damgaları, başlatma darbeleri ve anahtarlama darbeleri üretilir. Bu modül gönderici-başlatma darbesi ile enerji gönderiminin başlangıç noktasını belirler.

Dalga Biçimleme Üreteci

Dalga Biçimleme Üreteci modern radar aygıtlarında Ara Frekans değerinde karmaşık gönderim işaretleri üretir. Buna gönderim darbesinin genişliği de dâhildir. Daha önceki basit darbe radar aygıtlarında bu modül gecikme hattı olarak modülatörde yer alıyordu.

Modülatör

Modülatör modern radar aygıtlarında gönderim işaretini taşıma frekansına (carrier frequency) çıkartır. Daha eski radar aygıtlarında bu modül kendiliğinden salınan (self-oscillating) gönderici tüplerine anot gerilimi olarak yalnızca bir belirlenmiş uzunlukta yüksek gerilim darbesi sağlıyordu.

Gönderici

Gönderici deneme darbesinin enerjisini sağlar. Daha karmaşık gönderim işaretleri bir güç yükseltecinde gerekli güce çıkartılır. Basit, dâhili modüle edilmemiş gönderim darbeleri kendiliğinden salınan bir yüksek güç tüpünde (örneğin bir magnetronda) üretilir.

Dubleks Aygıtı

Dubleks Aygıtı bir gönderim-alım seçme anahtarıdır. Bu aygıt anteni gönderim anında göndericiye bağlar ve bu sayede alıcının yüksek gönderim gücünden zarar görmesini önler. Alım sırasında ise yankı işaretini alıcıya olabildiğince kayıpsız aktarır.

Zaman Duyarlılık Kontrolü

Duyarlılık Zaman Kontrolü (Sensitivity Time Control) zamana bağımlı bir kazanç kontrol tekniğidir. Yakın bölgedeki yankı işaretleri çok güçlüdür, bu nedenle düşük bir kazanç yeterli olur. Uzun menzillerde ise yankı işaretleri çok zayıftır, bu nedenle olabilecek en büyük kazanç değeri ile çalışılmalıdır. Alıcıyı aşırı sürmemek (override) için bu kazanç kontrolü olabildiğince frekansın yüksek olduğu bölgede uygulanmalıdır. Buraya alıcıdaki hassas düşük gürültülü ön yükselteç devrelerini korumak için genellikle bir sınırlayıcı konulur.

Alıcı

Alıcı, yüksek frekanslı işaretleri işlenmesi daha kolay olan, daha düşük bir Ara Frekans değerine indirir. Bu ara frekans değerindeki yankı işaretlerinin önemli bir kısmı yükseltilir. Bu katta daha iyi bir dinamik elde edebilmek için genellikle logaritmik yükselteçler kullanılır.

Radar İşaret İşlemcisi

Radar İşaret İşlemcisi yankı işaretlerini eşzamanlı işler. İşaretler, göndericinin başlatma darbesine daima zamansal bağlı kalarak burada sayısallaştırılabilir. Burada çok sayıda paralel süzgeç konulabilir. Bu süzgeç çıkışlarından yalnızca en büyük İşaret-Gürültü Oranına sahip olanı işlenmek üzere seçilir. Takip eden işlemler için kullanılan süzgecin adının da birlikte iletilmesi gerekir. Çünkü bu süzgeç hedefin tanınmasında bir önemli ipucudur.

Radar Veri İşlemcisi

Radar Veri İşlemcisi yankı işaretinin yalnızca sayısal biçimini işler. Farklı sürelere sahip işlem süreçlerinde göndericinin, başlatma darbesine göre bir sabit referansı kalmaması nedeniyle bu veriler artık gerçek zamanlı kalamazlar. Bunun için veri cümlesinin başına bir zaman damgası konulur. Böylece veriler doğru zaman referansı ile görüntülenebilir.

Radar Ekranı

Resimdeki örnekte değişik radar ekranlarından biri olan bir analog A-ekranını temsil etmek üzere bir basit osiloskop kullanılmıştır. Doğrusal X-sapması elektromanyetik dalgaların uzayda yayılma hızına ölçeklenmiştir. Dubleks Aygıtında gönderim darbesi büyük miktarda zayıflar, zayıflayan kısmı alıcı hattı üzerinden alıcıya da ulaşır ve burada belirli bir zaman noktasına kadar sanki bir kuvvetli yankı işareti gibi işlenir. Bu darbe, alıcıdaki dâhili gecikme devrelerindeki zamansal gecikmeleri düzeltmek için kullanılır. Yürütme zamanı (dolayısıyla menzil) gösterilen gönderim darbesinden başından başlayarak gösterilen yankı işaretinin başlangıcına kadar ölçülür.