www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

„Ангел-відлуння“

Термін „ангел-відлуння“ використовують при описанні радіолокаційних відбиттів від об’єктів в тропосфері, які оптично не спостерігаються. Також для означення цього явища використовують термін „відбиття від ясного неба“. Хоча з таким явищем люди, які займаються радіолокацією, зіштовхнулись давно, „ангел-відлуння“ до цих пор залишається недостатньо вивченим. Причиною цього є складність та різноманіття явищ, які супроводжують відбиття від „ясного неба“, що не дає можливості створювати моделі, які адекватно описують характеристики „ангел-відлуння“.

До основним явища „ангел-відлуння“, відносять:

  1. турбулентність сухого теплого повітря, що виникає на його межі з більш холодним повітрям, так зване розсіяння Брега, яке спричиняється зміненням коефіцієнту рефракції електромагнітної хвилі при переході з одного шару в другий;
  2. об’єкти навколишнього середовища, наприклад, хмари комах;
  3. конвективні осередки.

Перелік причин не є вичерпним через недостатню вивченість явища.

Як правило, такі „ангел-відлуння“ є відбиттями, які заважають. Вони мають характер пасивних перешкод. У деяких випадках неоднорідності атмосфери, що спричиняють відбиття від „ясного неба“, можуть переміщатися під впливом вітру і тоді „ангел-відлуння“ набуває допплерівського зсуву частоти. Часто має місце залежність інтенсивності „ангелів“ від часу доби.

Скупчення „ангел-відлунь“ у зоні дії радіолокатора може погіршити його характеристики виявлення та супроводження повітряних об’єктів, спричинити хибні тривоги, а також призводити до перевантаження інформаційних каналів траєкторної обробки радіолокаційної інформації.