Blake Chart)">

www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Formularz obliczania zasięgu radaru („formularz Blake'a”, lub Blake Chart)

Rysunek 1: Kopia oryginału, przechowywana jako dokument PDF w Defense Information Technology Center

Formularz obliczania zasięgu radaru („formularz Blake'a”, lub Blake Chart)

Blake Chart był formą obliczania zasięgu radaru opracowaną w 1962 roku przez Lamonta V. Blake'a z Wydziału Zasięgu Radaru Laboratorium Badań Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Formularz był zatytułowany “A Guide to Basic Pulse-Radar Maximum-Range Calculation”. Niniejszy dokument zawiera obliczenia teoretyczne wyprowadzone z równania radarowego i jest przeznaczony dla inżynierów radarowców. Formularz ten jest do dziś podstawą wielu pakietów aplikacji do obliczania wydajności radaru.