www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Формуляр за изчисляване на обхвата на радара («Диаграма на Блейк», Blake Chart)

Рисунок 1. Копия оригинала, хранящаяся в виде PDF-документа в Оборонном техническом центре информации

Формуляр за изчисляване на обхвата на радара («Диаграма на Блейк», Blake Chart)

«Диаграма на Блейк» е форма за изчисляване на радарния обхват, разработена от Ламонт В. Блейк (Lamont V. Blake) през 1962 г., тогава от Радарния отдел на Военноморската изследователска лаборатория на САЩ . Формулярът е озаглавен «Ръководство за основно изчисляване на максималния обхват на импулсен радар» («A Guide to Basic Pulse-Radar Maximum-Range Calculation»). Този документ съдържа теоретични изчисления, получени от уравнението на радара, и е предназначен за радарни инженери. Формулярът и до днес е в основата на много приложни пакети за изчисляване на работата на радарите.