www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Pulsherhalingsfrequentie

Pulslengte τ
zendpuls
technisch toezicht
echosignaal
ontvangsttijd
dode tijd
pulsherhalingsperiode (PRT)

Afbeelding 1: Tijdsverloop van een pulsradar

pulslengte τ
zendpuls
technisch toezicht
echosignaal
ontvangsttijd
dode tijd
pulsherhalingsperiode (PRT)

Afbeelding 1: Tijdsverloop van een pulsradar

Wat is de pulsherhalingsfrequentie?

Pulsherhalingsfrequentie

De pulsherhalingsfrequentie PRF (Engels: Pulse Repetition Frequency) van een radarunit is het aantal uitgezonden pulsen per seconde.

De radarunit zendt een korte hoogfrequente puls met de pulslengte τ en wacht op de echosignalen tussen de zendimpulsen. De tijd vanaf het begin van de ene zendimpuls tot het begin van de volgende zendimpuls wordt de pulsherhalingsperiode (Engels: Pulse Repetition Period PRP) of ook pulsherhalingstijd (Engels: Pulse Repetition Time PRT) genoemd en is de wederkerige van de pulsherhalingsfrequentie:

PRT = 1 (1)
PRF

De keuze van de pulsherhalingsfrequentie is gebaseerd op het feit dat er voldoende tijd beschikbaar is voor de voortplanting van de elektromagnetische golven om ook grotere afstanden te bereiken.

Wanneer de pulsherhalingsfrequentie van een radar 500 Hz is, is de tijd tussen twee opeenvolgende zendpulsen PRT = 2 milliseconden. In deze 2 milliseconden kan de zendpuls een afstand afleggen van 2 ms · 300 000 km/s = 600 km. Aangezien de zendpuls de detectie-afstand tweemaal moet afleggen (eenmaal van de antenne naar het doel, en eenmaal terug van het doel naar de antenne), is het maximale bereik in dit geval 300 km.