www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Честота на повторение на импулсите

продължителност на
импулса τ
сондиращ импулс
контролни импулси
ехо сигнал
приемателно време
мъртвото време
период на повторение

Фиг. 1: Профил на периода на повторение на импулсите

продължителност на
импулса τ
сондиращ импулс
контролни импулси
ехо сигнал
приемателно време
мъртвото
време
период на повторение

Фиг. 1: Профил на периода на повторение на импулсите

Какво е честотата на повторение в радиолокатора?

Честота на повторение на импулсите

Честотата на повторение FП е броят на сондиращите радиоимпулси в секунда.

Импулсните радари излъчват краткотрайни импулси с малка продължителност τ и приема между тях ехо сигналите. Времето от началото на един сондиращ импулс към началото на следващия сондиращ импулс се нарича период на повторение на импулсите ΤП. Това е реципрочната стойност на честотата на повторение:

FП = 1 (1)
ΤП

На практика периодът на повторение се приема да бъде по-голям от приемателното време. Например това е свързано с необходимостта на пренастройване на фазираната антенна решетка или (за по-старите радиолокатори) да се осигури време за връщане (обратен ход) на развиващия лъч на електронно-лъчевата тръба на индикатора от периферията към центъра на същия.

Контролните импулси (показана на Изображение 1) служат за проверка на приемателен път и евентуално автоматически преконфигуриране на радиолокатора.