www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Радіолокаційний кілометр / радіолокаційна миля

Процеси, що відбуваються під час функціонування радіолокатора, як правило, характеризуються тривалостями, вимірюваними мікросекундами. У деяких випадках, для наочності, буває зручно використовувати позасистемні одиниці вимірювання часу, які пов’язують між собою тривалість того чи іншого робочого процесу в радіолокаторі із відстанню, що проходить за цей час випромінена електромагнітна хвиля. Це дає змогу спростити, наприклад, розрахунки дальності до цілі. Такими одиницями вимірювання є радіолокаційний кілометр та радіолокаційна миля (морська).

Зверніть увагу, що, всупереч назві, ці одиниці вимірювання характеризують не відстань, а час.

Подібний підхід застосовується, зокрема, в астрономії, де широко використовуються такі позасистемні одиниці вимірювання як парсек і світловий рік.

Знаючи швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі у вільному просторі, не складно розрахувати, що протягом однієї мікросекунди вона пройде відстань близько 984 футів. Оскільки одна морська миля приблизно дорівнює 6080 футам, то час, за який сигнал радіолокатора пройде цю відстань, буде дорівнювати 6080:984 ≈ 6,18 мкс.

Оскільки в радіолокації дальність до цілі вимірюється за часом затримки сигналу, що пройшов шлях від радіолокатора до цілі і назад, отримане вище значення часу слід подвоїти. Таким образом, радіолокаційною милею (морською) є час, за який випромінений радіолокаційний сигнал досягне цілі на дальності однієї мили, відіб’ється від неї і досягне антени радіолокатора. Очевидно, що радіолокаційна миля (морська) дорівнює 6,18∙2 = 12,36 мкс. Міркуючи аналогічно, можливо обчислити величину радіолокаційного кілометру. Нижче наводяться формули для розрахунку одного радіолокаційного кілометру (1) та однієї радіолокаційної мили (2).

1 радіолокаційний кілометр = 2 · 1000 м = 6,66 мкс (1)
3 · 108м/с

 
1 радіолокаційна миля = 2 · 1852 м = 12,35 мкс (2)
3 · 108м/с

Відстань в кілометрах до цілі може бути отримана за виміряним часом затримки відбитого сигналу шляхом ділення його значення на 6,66. Відповідно, для визначення відстані в морських милях, час затримки ділять на 12,36.

За аналогією із системними одиницями вимірювання, для описаних нами позасистемних одиниць можуть використовуватися похідні від них. Наприклад, 1 мкс відповідає відстані, що проходить електромагнітна хвиля до цілі на дальності 150 м і назад. Для надближньої радіолокації використовують 1 нс, що відповідає 15 см.