www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Radar kilometru / Radar milă

În practica prelucrării analogice a semnalelor radar, s-au impus doi termeni care permit determinarea distanței la țintă fără operații aritmetice mari: kilometrul radar și mila radar.[1]

Acești termeni indică timpul de tranzit necesar pentru ca un impuls de transmisie să parcurgă 1 kilometru (adică 1 km dus și 1 km întors) și, respectiv, 1 milă (1 milă dus și 1 milă întors). Contrar termenului literal, kilometrul radar și mila radar nu indică o distanță, ci un timp (de propagare).

1 kilometru radar = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 milă radar = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Aplicație practică: Împărțind timpul de tranzit al unui semnal de la emisie până la recepția ecoului la 6,66 µs/km (12,35 µs/NM) se obține direct distanța țintei în kilometri (mile marine).

Ca un alt număr care poate fi utilizat cu ușurință pentru calculele de răsturnare pentru timpii de tranzit în radarele monostatice, raportul este: 1 µs ≙ 150 m sau 1 ns ≙ 15 cm.

Originea termenilor

Termenul „kilometru radar“ sau „milă radar“ provine din perioada în care timpii de întârziere pentru semnalele și impulsurile de control trebuiau încă să fie setați cu ajutorul multivibratoarelor monostabile pentru aparatele radar analogice. Acești termeni au ajutat la înțelegerea legăturii dintre viteza luminii, timpul de întârziere și distanță. În dispozitivele de observare, în funcție de afișaj (kilometri sau mile marine), această relație era prezentată la scară și, prin urmare, se folosea fie termenul „kilometru radar“, fie „milă radar“.

Acești termeni nu mai sunt necesari în întreținerea și repararea echipamentelor radar moderne.

Sursa:

  1. Manualele de pregătire ale marinei americane: NEETS - Naval Electrical Engineering Training Series (online)