www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Radar kilometrowy / Radar milowy

W praktyce analogowego przetwarzania sygnałów radarowych utrwaliły się dwa pojęcia, które pozwalają na określenie odległości celu bez dużych operacji arytmetycznych: kilometr radarowy i mila radarowa.[1]

Terminy te wskazują czas tranzytu wymagany do przebycia przez impuls nadawczy drogi 1 kilometra (tj. 1 km na zewnątrz i 1 km z powrotem) oraz 1 mili (1 mila na zewnątrz i 1 mila z powrotem), odpowiednio. W przeciwieństwie do dosłownego określenia kilometr radarowy i mila radarowa nie oznaczają odległości, lecz czas (propagacji).

1 kilometr radarowy = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 mila radarowa = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Praktyczne zastosowanie: Dzieląc czas przelotu sygnału od emisji do odbioru echa przez 6,66 µs/km (12,35 µs/NM) otrzymujemy odległość celu w kilometrach (milach morskich).

Inną liczbą, którą można łatwo wykorzystać do obliczeń czasu przelotu w radarach monostatycznych jest stosunek 1 µs ≙ 150 m lub 1 ns ≙ 15 cm.

Pochodzenie terminów

Termin „kilometr radarowy“ lub „mila radarowa“ wywodzi się z czasów, gdy czasy opóźnienia sygnałów sterujących i impulsów musiały być jeszcze ustawiane za pomocą multiwibratorów monostabilnych w analogowych zestawach radarowych. Tutaj te pojęcia dały pomoc w zrozumieniu związku pomiędzy prędkością światła, czasem opóźnienia i odległością. W urządzeniach celowniczych, w zależności od sposobu wyświetlania (kilometry lub mile morskie), zależność ta była pokazywana w skali i dlatego używano określenia „kilometr radarowy“ lub „mila radarowa“.

Terminy te nie są już potrzebne w konserwacji i naprawie nowoczesnych urządzeń radarowych.

Źródło:

  1. Podręczniki szkoleniowe Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych: NEETS - Naval Electrical Engineering Training Series (online)