www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Radar kilometer / Radar mijl

In de praktijk van de analoge radarsignaalverwerking zijn twee begrippen ingeburgerd geraakt, die het mogelijk maken de doelafstand zonder grote rekenkundige bewerkingen te bepalen: de radar kilometer en de radar mijl.[1]

1 kilometer af te leggen (d.w.z. 1 km heen en 1 km terug), en 1 mijl (1 mijl heen en 1 mijl terug). In tegenstelling tot de letterlijke term geven radar kilometer en radar mijl geen afstand aan maar een (voortplantings)tijd.

1 radar kilometer = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 radar mijl = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Praktische toepassing: Door de transittijd van een signaal van uitzending tot ontvangst van de echo te delen door 6,66 µs/km (12,35 µs/NM) verkrijgt men rechtstreeks de afstand van het doel in kilometers (nautische mijlen).

Als een ander getal dat gemakkelijk bruikbaar is voor doorgangsberekeningen in monostatische radars, is de verhouding: 1 µs ≙ 150 m of 1 ns ≙ 15 cm.

Oorsprong van termen

De term „radarkilometer“ of „radarmijl“ stamt uit een tijd toen bij analoge radarsets de vertragingstijden voor stuursignalen en pulsen nog moesten worden ingesteld met behulp van monostabiele multivibratoren. Hier gaven deze termen een hulp bij het begrijpen van het verband tussen lichtsnelheid, vertragingstijd en afstand. In de waarnemingstoestellen werd, afhankelijk van de weergave (kilometers of zeemijlen), deze relatie op schaal weergegeven en werd dus ofwel de term „radar kilometer“ ofwel „radar mijl“ gebruikt.

Deze termen zijn niet langer nodig bij het onderhoud en de reparatie van moderne radarapparatuur.

Bron:

  1. U.S. Navy training handboeken: NEETS - Naval Electrical Engineering Training Series (online)