www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Radarový kilometr / Radarová míle

V praxi zpracování analogových radarových signálů se ustálily dva termíny, které umožňují určit vzdálenost cíle bez velkých aritmetických operací: radarový kilometr a radarová míle.[1]

Tyto termíny udávají dobu potřebnou k tomu, aby vysílací impuls urazil 1 kilometr (tj. 1 km směrem ven a 1 km zpět), resp. 1 míli (1 míli směrem ven a 1 míli zpět). Na rozdíl od doslovného označení radarový kilometr a radarová míle neoznačují vzdálenost, ale čas (šíření).

1 radarový kilometr = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 radarová míle = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Praktické využití: Vydělením doby průchodu signálu od vyslání do příjmu ozvěny číslem 6,66 µs/km (12,35 µs/NM) získáme přímo vzdálenost cíle v kilometrech (námořních mílích).

Další číslo, které je snadno použitelné pro výpočty doby převrácení u monostatických radarů, je poměr: 1 µs ≙ 150 m nebo 1 ns ≙ 15 cm.

Původ pojmů

Termín „radarový kilometr“ nebo „radarová míle" pochází z doby, kdy se u analogových radarů ještě musely nastavovat doby zpoždění řídicích signálů a impulsů pomocí monostabilních multivibrátorů. Zde tyto pojmy pomohly pochopit souvislost rychlosti světla, doby zpoždění a vzdálenosti. Na zaměřovacích přístrojích se tento vztah v závislosti na zobrazení (kilometry nebo námořní míle) zobrazoval v měřítku, a proto se používal buď termín „radarový kilometr“, nebo „radarová míle“.

Tyto termíny již nejsou při údržbě a opravách moderních radarových zařízení potřeba.

Zdroj:

  1. Výcvikové příručky amerického námořnictva: NEETS - Naval Electrical Engineering Training Series (online)