www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радарен километър / Радарна миля

В практиката на аналоговата обработка на радиолокационни сигнали са се наложили два термина, които дават възможност да се определи разстоянието до целта без големи аритметични операции: радарен километър и радарна миля.[1]

Тези термини означават времето за преминаване, необходимо на импулса за предаване да измине 1 километър (т.е. 1 км навън и 1 км назад) и 1 миля (1 миля навън и 1 миля назад), съответно. Противно на буквалния термин радарен километър и радарна миля не означават разстояние, а време (на разпространение).

1 радарен километър = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 радарна миля = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Практическо приложение: Като разделите времето за преминаване на сигнала от излъчването до приемането на ехото на 6,66 µs/km (12,35 µs/NM), получавате директно разстоянието до целта в километри (морски мили).

Като друго число, което може лесно да се използва за изчисления на времето за преминаване през моностатични радари, съотношението е: 1 µs ≙ 150 m или 1 ns ≙ 15 cm.

Произход на термините

Терминът «радарен километър» или «радарна миля» произхожда от времето, когато времето за забавяне на контролните сигнали и импулси все още е трябвало да се задава с помощта на моностабилни мултивибратори за аналоговите радарни комплекти. Тези термини помагат за разбирането на връзката между скоростта на светлината, времето на забавяне и разстоянието. В устройствата за наблюдение, в зависимост от дисплея (километри или морски мили), тази зависимост се показва в мащаб и затова се използва терминът «радарен километър» или «радарна миля».

Тези термини вече не са необходими при поддръжката и ремонта на съвременното радарно оборудване.

Източник:

  1. Наръчници за обучение на ВМС на САЩ: NEETS - Naval Electrical Engineering Training Series (online)