www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Tłumienie wolnej przestrzeni

Rysunek 1: Geometrycznie zmniejszająca się izotropowa gęstość mocy.

Wykres: Dwa odcinki na powierzchni dwóch współśrodkowych kul o różnych rozmiarach pokazują, że pole powierzchni przypadające na jedną potęgę rośnie wraz z odległością od środka. Zatem gęstość promieniowania na jednostkę powierzchni maleje wraz ze wzrostem odległości.

Rysunek 1: Geometrycznie zmniejszająca się izotropowa gęstość mocy.

Tłumienie wolnej przestrzeni

W telekomunikacji tłumienie wolnej przestrzeni (w języku angielskim: free-space path loss; FSPL) jest to idealne tłumienie propagacji sygnału w przestrzeni, w której znajdują się tylko dwie anteny nadawcze i odbiorcze. Zjawisko to zależy tylko od odległości przebytej w próżni kosmicznej, np. między dwoma satelitami, ale mają na nie wpływ inne czynniki w atmosferze. Jest to jeden z parametrów w równaniu radarowym.

Obliczanie tłumienia

Energia izotropowego nadajnika wysokiej częstotliwości jest równomiernie rozprowadzana we wszystkich kierunkach. Gęstość energii jest więc taka sama na kuli o promieniu R, której powierzchnia wynosi ( A= 4πR² ). Ponieważ nie ma produkcji energii gdzie indziej niż w źródle, energia emitowana w czasie t rozprasza się do nieskończoności, a gęstość maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu R.

Wyrażenie na tłumienie w wolnej przestrzeni obejmuje dwa efekty. Pierwszym z nich jest spadek wraz z odległością od nadajnika, który jest odwrotnie proporcjonalny do . Drugim jest to, że spadek ten jest proporcjonalny do kwadratu długości transmitowanej fali.

Pierwszy człon jest wyrażony jako:

S = Pt
en [W/m2]
Pt = moc nadawana [Wat]
S = gęstość mocy na jednostkę powierzchni przy R
R = odległość nadajnik - odbiornik [metry]
(1)
4 · π · R2

Drugi związany jest z aperturą anteny, która określa jak daleko antena może odebrać sygnał elektromagnetyczny. Dla anteny izotropowej moc odbierana wynosi:

Pr = S · λ2
en [W]
Pr = moc odbierana
S = izotropowa gęstość mocy
λ = długość fali
(2)
4 · π

Całkowite tłumienie uzyskuje się przez połączenie tych dwóch efektów za pomocą :

FSL = Pt = (4 · π · R)2 = (4 · π · R · f )2 fr = częstotliwość przekazywana
c = prędkość światła w próżni, 2,99792458 · 108 metrów na sekundę
(3)
Pr λ2 c2