www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Współczynnik wypełnienia impulsu

Współczynnik wypełnienia
Moc średnia
Moc impulsowa
Czas trwania impulsu
Czas powtarzania impulsów

Rysunek 1: Współczynnik wypełnienia - przebieg prostokątny

Współczynnik wypełnienia
Moc średnia
Moc impulsowa
Czas trwania impulsu
Czas powtarzania impulsów

Rysunek 1: Współczynnik wypełnienia - przebieg prostokątny

Cykl pracy jest iloczynem częstotliwości powtarzania impulsów i długości impulsu, a tym samym również stosunku czasu transmisji do czasu powtarzania impulsów, © 2011 Christian Wolff
Współczynnik wypełnienia
Moc średnia
Moc impulsowa
Czas trwania impulsu
Czas powtarzania impulsów

Rysunek 1: Współczynnik wypełnienia - przebieg prostokątny

Współczynnik wypełnienia impulsu

Współczynnik wypełnienia impulsu jest iloczynem czasu trwania impulsu i częstotliwości powtarzania impulsów, a tym samym również stosunku czasu transmisji do czasu powtarzania impulsów.

Moc impulsu jest zwykle wskazywana w danych radarów impulsowych, ponieważ jest ona również wykorzystywana w równaniu radaru. Jednak moc ta jest generowana tylko przez bardzo krótki okres czasu, podczas impulsu transmisyjnego o szerokości impulsu τ. Aby móc mierzyć tę moc w wartościach rzeczywistych, stosuje się mierniki mocy, które ze względu na ich stosunkowo niezależny od częstotliwości tryb pracy (ocena termiczna mocy) mogą mierzyć tylko moc średnią.

Poniższe proporcje mogą być wykorzystane do konwersji pomiędzy mocą impulsu a mocą średnią:

D = P = τ   P = moc średnia
Pi = moc impulsowa
τ = czas trwania impulsu
Τ = czas powtarzania impulsów PRT
(1)
Pi Τ

System zasilania nadajnika musi zapewniać tylko nieznacznie więcej niż wynosi średnia moc z powodu pojemnościowego magazynowania energii w modulatorze.

Na schemacie na rysunku 1 stosunek mocy nie jest rysowany w skali: matematycznie dokładnie, narysowana powierzchnia mocy impulsu musi być równa powierzchni mocy średniej.