www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Gemiddeld vermogen en pulsvermogen (piekvermogen)

arbeidscyclus
Gemiddeld vermogen
Pulsvermogen
Pulsduur
Periode duur

Figuur 1: Arbeidscyclus (Duty cycle)

arbeidscyclus
Gemiddeld vermogen
Pulsvermogen
Pulsduur
Periode duur

Figuur 1: Arbeidscyclus (Duty cycle)

arbeidscyclus
Gemiddeld vermogen
Pulsvermogen
Pulsduur
Periode duur

Figuur 1: Arbeidscyclus (Duty cycle)

Gemiddeld vermogen en pulsvermogen (piekvermogen)

Voor pulsradars wordt het pulsvermogen gewoonlijk in de gegevens vermeld, aangezien dit ook in de radarvergelijking wordt gebruikt. Dit vermogen wordt echter slechts gedurende een zeer korte periode opgewekt, tijdens de zendpuls met pulsbreedte τ. Om dit vermogen in reële termen te kunnen meten, worden vaak vermogensmeters gebruikt die, vanwege hun relatief frequentie-onafhankelijke werkwijze (thermische evaluatie van het vermogen), alleen een gemiddeld vermogen kunnen meten.

De volgende verhouding kan worden gebruikt om om te rekenen tussen pulsvermogen en gemiddeld vermogen.

D = P = τ waarbij P = Gemiddeld vermogen
Pi = Pulsvermogen
τ = Pulsduur
Τ = Impulsperiode PRT
(1)
Pi Τ

Het voedingssysteem voor de zender moet ook slechts iets meer dan het gemiddelde vermogen leveren als gevolg van de capacitieve opslag van energie in de modulator.

In de vaak Engelstalige boeken over radar wordt ook vaak de term duty cycle gebruikt. De duty cycle of dienstcyclus is het product van de pulsherhalingsfrequentie (als de reciproke van de pulsperiode (Τ)) en de pulslengte (τ) en dus ook de verhouding van de zendtijd tot de pulsperiode (PRT).

In het diagram is de verhouding tussen de vermogens niet op schaal getekend: wiskundig gezien moet het getekende oppervlak van het pulsvermogen gelijk zijn aan het oppervlak van het gemiddelde vermogen.