www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Průměrný výkon a pulzní výkon

Střída signálu
Průměrný výkon
Pulzní výkon
Doba trvání pulzu
Délka období

Obrázek 1: Střída signálu

Střída signálu
Průměrný výkon
Pulzní výkon
Doba trvání pulzu
Délka období

Obrázek 1: Střída signálu

Střída signálu
Průměrný výkon
Pulzní výkon
Doba trvání pulzu
Délka období

Obrázek 1: Střída signálu

Průměrný výkon a pulzní výkon

U pulzních radarů se v údajích obvykle uvádí výkon pulzu, protože se používá i v rovnici radaru. Tento výkon je však generován pouze po velmi krátkou dobu, a to během vysílacího impulzu o šířce τ. Aby bylo možné měřit tento výkon v reálných hodnotách, používají se často měřiče výkonu, které vzhledem ke svému relativně frekvenčně nezávislému způsobu práce (tepelné vyhodnocení výkonu) mohou měřit pouze průměrný výkon.

Pro převod mezi pulzním a průměrným výkonem lze použít následující poměr.

D = P = τ kde P = průměrný výkon
Pi = pulzní výkon
τ = doba trvání impulzu
Τ = perioda impulzu PRT
(1)
Pi Τ

Napájecí systém vysílače také musí dodávat jen o něco vyšší než průměrný výkon díky kapacitnímu ukládání energie v modulátoru.

V knihách o radaru, často psaných v angličtině, se také často používá termín duty cycle. Střída signálu neboli duty cycle je součinem opakovací frekvence impulsů (jako reciproké hodnoty periody impulsu (Τ)) a délky impulsu (τ), a tedy také poměru doby přenosu k periodě impulsu (PRT).

V diagramu není poměr mezi výkony zakreslen v měřítku: matematicky přesně se zakreslená plocha pulzního výkonu musí rovnat ploše průměrného výkonu.