www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Коефициент на запълване

Коефициент на запълване
средна мощност
импулсна мощност
продължителност на импулса
периода на повторение

Фиг. 1: Коефициент на запълване на предаване

Коефициент на запълване
средна мощност
импулсна мощност
продължителност на импулса
периода на повторение

Фиг. 1: Коефициент на запълване на предаване

© 2011 Christian Wolff
Коефициент на запълване
средна мощност
импулсна мощност
продължителност на импулса
периода на повторение

Фиг. 1: Коефициент на запълване на предаване

Коефициент на запълване

Коефициент на запълване Кз означава времевото съотношение на всеки произволно взет едночасов период, през който радиосъоръжението излъчва активно, т.е. колко процента от цялото време предавателят на радиолокатора работи и антенната излъчва.

Коефициентът на запълване може да бъде изчислена чрез съотношението на мощността или чрез съотношението на времената:

Kp = P = τ   P = средна мощност
PИ = импулсна мощност
τ = продължителност на импулсите
ΤП = периода на повторение на импулсите
(1)
PИ ΤП

Даже при големи импулсни мощности средната мощност на излъчване е значително малка. Например, ако импулсната мощност на радиолокатор за обзор на летателното поле e PИ = 0,5 MW, периода на повторение TП = 1 ms и продължителност на импулса τ = 1 µs, ще имаме Кз = 0,1% и само 500 W средна мощност на излъчване.