www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Wat is radardetectiekans?

Radardetectiekans PD

De radardetectiekans PD (van de Engelse taal: Probability of Detection) geeft de procentuele frequentie aan waarmee een nuttig signaal wordt weergegeven. Er is een waarschijnlijkheid dat een object met een bepaalde radardoorsnede en radardoorsnedefluctuatie onder vaste omgevingscondities wordt gedetecteerd door een primaire radar.

De detectiekans is een statistische grootheid die met een bepaalde betrouwbaalheid kan worden bepaald. Deze bettouwbaarheid neemt toe met het aantal herhalingen van een zelfde meting. De kans wordt berekend volgens:

PD = ontdekte targets · 100% (1)
Σ van alle mogelijke targets