www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Вибір позиції радіолокатора

Рисунок 1. Результат розрахунку зони дії радіолокатора ASR-910 у Нойбранденбурзі-Троленхагені, Німеччина

Рисунок 1. Результат розрахунку зони дії радіолокатора ASR-910 у Нойбранденбурзі-Троленхагені, Німеччина

Вибір позиції радіолокатора

Вибір позиції радіолокатора полягає у проведенні комплексу вимірювань та / або розрахунків з метою визначення такого місця розташування радіолокатора у заданому районі, яке забезпечувало б досягнення оптимальних (максимально можливих у даних умовах) характеристик функціонування.

Головним чином під час вибору позиції аналізується реалізована зона дії радіолокатора з урахуванням впливу кривизни Землі та дальності прямої видимості, яка визначається характером рельєфу місцевості. Крім цього, може виконуватися оцінка рефракції електромагнітних хвиль у атмосфері.

Раніше під час вибору позиції виконувався значний обсяг вимірювань з топогеодезичної зйомки місцевості в районі позиції із застосуванням спеціальних приладів (теодоліт, бусоль). При цьому вимірювались кути нахилу місцевості та кути закриття позиції. Виміряні значення кутів нахилу позиції використовувались під час вибору місця встановлення радіолокатора, в якому можливо було б забезпечити горизонтування антени. За виміряними значеннями кутів закриття на кальці графічним методом будували реалізовану (тобто з урахуванням впливу рельєфу місцевості) зону дії радіолокатора на малих висотах..

У теперішній час при вирішенні таких задач використовуються цифрові карти місцевості та обчислювальні потужності сучасних комп’ютерів. Це дає змогу аналізувати декілька можливих місць розташування радіолокатора, порівнювати них між собою та обирати краще відповідно до заздалегідь встановленого критерію. До таких критеріїв можуть належати дальність виявлення маловисотних цілей вкругову або у заданому секторі, максимальна площа зони дії радіолокатора, потрібна ступінь перекриття зон дії сусідніх радіолокаторів та інше.

Спрощені, базові програми дають змогу розраховувати тільки кути закриття місцевості. Вони забезпечують побудову зображення зони дії радіолокатора для заданих висот польоту цілі (Рисунки 1, 2).

На Рисунку 1 наведений знімок з екрану із результатом розрахунку вільно розповсюджуваною програмою розробки компанії Cambridge Pixel Ltd. зони дії радіолокатора ASR-910, що знаходиться у Нойбранденбурзі-Троленхагені (Neubrandenburg-Trollenhagen), Німеччина.

На Рисунку 2 наведено знімок з екрану з результатом розрахунку тією ж програмою зони дії морського радіолокатора, що знаходиться у гавані Килю (Kiel), Німеччина.

Як правило, в базових версіях таких програм не враховуються такі фактори, як діапазон частот радіолокатора, а також можливі відбиття від земної поверхні. Тем не менш, навіть такі результати можливо використовувати для широкого діапазону високих частот під час початкового вибору місця розташування радіолокатора або висоти підйому його антени.

Більш складні, спеціалізовані програми дають змогу враховувати максимальну дальність дії радіолокатора, яка визначається його енергетичними характеристиками (див. Рівняння дальності радіолокації), значення потрібної імовірності виявлення, паразитні відбиття від поверхні та їхні взаємодії, а також можливі аномальні ефекти під час розповсюдження радіохвиль (наприклад, тропосферні хвилеводи). Однак такі програми є дуже коштовними та потребують точного введення вручну великої сукупності значень змінних середовища та параметрів конкретного радіолокатора.

Bildergalerie

Рисунок 2. Результат розрахунку зони дії морського радіолокатора (Скріншоти зроблені з люб’язного дозволу компанії Cambridge Pixel Ltd.)