www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Radar Siting

Rysunek 1: Widok ekranu darmowego programu do lokalizacji radarów firmy Cambridge Pixel Ltd., tutaj dla stanowiska ASR-910 w Neubrandenburg-Trollenhagen.

Rysunek 1: Widok ekranu darmowego programu do lokalizacji radarów firmy Cambridge Pixel Ltd., tutaj dla stanowiska ASR-910 w Neubrandenburg-Trollenhagen.

Usytuowanie radaru (Radar Siting)

Radar Siting (z angielskiego: radar site dla lokalizacji, pozycji radaru) to teoretyczne wyliczenie oczekiwanego zasięgu radaru dla danej lub jeszcze nie wybranej pozycji anteny radarowej.

Dawniej określano to jeszcze przez kompleksowe pomiary terenu za pomocą teodolitu i pomiar kąta terenu (średnie nachylenie terenu) oraz kąta pokrycia (kąt anteny radaru do wzniesień terenu na horyzoncie) w kierunku celu. Dzięki możliwości dostępu do elektronicznych danych mapowych i wykorzystaniu mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, ocena terenu może być symulowana wokół możliwego obrazu radarowego. Proste programy, (jak pokazano na Rysunku 1 i Rysunku 2) wykorzystują jedynie kąt pokrycia terenu. Podają one pokrycie radarowe dla danych wysokości niezależnie od zakresu częstotliwości oraz ewentualnych odbić od ziemi i ich zakłóceń. Mogą one być bezpiecznie przyjęte dla bardzo wysokich częstotliwości przy wyborze miejsca.

Bardziej skomplikowane programy uwzględniają również zasięg energetyczny radaru (patrz równanie radaru), wymagane prawdopodobieństwo wykrycia, odbicia od ziemi i ich zakłócenia (interference) oraz ewentualne anomalne rozchodzenie się fal (ducting). Programy takie nie są jednak dostępne bezpłatnie i wymagają precyzyjnego wprowadzenia wymaganych zmiennych środowiskowych i parametrów radaru.

Istnieją również wersje programów, które łączą dane z wielu lokalizacji radarów w celu zapewnienia wspólnego pokrycia radarowego tej sieci radarowej (patrz Rysunek 3). W przeciwieństwie do wersji darmowych (lub finansowanych z reklam), akceptują one również inne źródła danych, np. zamiast danych SRTM pochodzących z cywilnych satelitarnych pomiarów teledetekcyjnych powierzchni Ziemi, dokładniejsze dane geodezyjne DTED, które mogą być wykorzystywane w kleszczach wojskowych.

Galeria zdjęć

Rysunek 2: Pokrycie radarowe zakładanego radaru okrętowego w porcie w Kilonii
(zrzuty ekranu dzięki uprzejmości Cambridge Pixel Ltd.)

Rysunek 3: Widok ekranu płatnego programu do lokalizacji radarów, przedstawionego tutaj dla sieci radarów na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii.
(Dzięki uprzejmości Cambridge Pixel Ltd.)