www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Radar Siting

Figuur 1: Schermweergave van een gratis radarlocatieprogramma van Cambridge Pixel Ltd., hier voor de ASR-910-locatie in Neubrandenburg-Trollenhagen.

Figuur 1: Schermweergave van een gratis radarlocatieprogramma van Cambridge Pixel Ltd., hier voor de ASR-910-locatie in Neubrandenburg-Trollenhagen.

Radar Siting

Radar Siting (uit het Engels: radar site for location, positie van een radar) is de theoretische berekening van het verwachte radarbereik voor een gegeven of een nog te kiezen positie van een radarantenne.

In het verleden werd dit nog bepaald door complexe terreinverkenning met behulp van een theodoliet en meting van de terreinhoek (gemiddelde helling van de grond) en de dekkingshoek (hoek van de radarantenne met de terreinhoogten aan de horizon) in de richting van het doel. Met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot elektronische kaartgegevens en het gebruik van de verwerkingskracht van moderne computers, kan de evaluatie van het terrein worden gesimuleerd rond een mogelijk radarbeeld. Eenvoudige programma's, (zoals in figuur 1 en figuur 2) gebruiken alleen de dekkingshoek van het terrein. Zij geven de radardekking voor gegeven hoogten, onafhankelijk van het frequentiebereik en mogelijke reflecties op de grond en hun interferenties. Zij kunnen veilig worden aangenomen voor zeer hoge frequenties voor de selectie van locaties.

Ingewikkelder programma's houden ook rekening met het energetisch bereik van de radar (zie radarvergelijking), de eventueel vereiste detectiewaarschijnlijkheid, reflecties op de grond en hun interferenties, en eventuele afwijkende golfvoortplanting (Ducting). Dergelijke programma's zijn echter niet gratis verkrijgbaar en vereisen een nauwkeurige invoer van de vereiste omgevingsvariabelen en radarparameters.

Er bestaan ook versies van programma's die gegevens van meerdere radarsites combineren om een gemeenschappelijke radardekking van dit radarnetwerk te verkrijgen (zie figuur 3). In tegenstelling tot gratis (of met reclame gefinancierde) versies aanvaarden zij ook andere gegevensbronnen, zoals in plaats van SRTM-gegevens van civiele teledetectie van het aardoppervlak met satellieten, de nauwkeurigere DTED-terreinmeetgegevens die bruikbaar zijn voor militaire teken.

Afbeeldingen galerij

Figuur 2: Radardekking van een veronderstelde scheepsradar in de haven van Kiel (screenshots met dank aan Cambridge Pixel Ltd.)

Figuur 3: Schermweergave van een betaald radarlocatieprogramma, hier afgebeeld voor een radarnetwerk aan de oostkust van het VK.
(Met dank aan Cambridge Pixel Ltd.)