www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Umístění radaru

Obrázek 1: Pohled na obrazovku bezplatného programu pro umístění radaru od společnosti Cambridge Pixel Ltd., zde pro lokalitu ASR-910 v Neubrandenburgu-Trollenhagenu.

Obrázek 1: Pohled na obrazovku bezplatného programu pro umístění radaru od společnosti Cambridge Pixel Ltd., zde pro lokalitu ASR-910 v Neubrandenburgu-Trollenhagenu.

Umístění radaru

Umístění radaru (angličtina: Radar Siting) je teoretický výpočet očekávaného dosahu radaru pro danou nebo teprve vybranou polohu radarové antény.

V minulosti se to ještě zjišťovalo komplexním průzkumem terénu pomocí teodolitu a měřením úhlu terénu (průměrný sklon terénu) a úhlu pokrytí (úhel od radarové antény k terénním vyvýšeninám na horizontu) ve směru cíle. Díky možnosti přístupu k elektronickým mapovým podkladům a využití výpočetního výkonu moderních počítačů lze simulovat vyhodnocení terénu kolem možného radarového snímku. Jednoduché programy (jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2) využívají pouze úhel pokrytí terénu. Udávají radarové pokrytí pro dané výšky nezávisle na frekvenčním rozsahu a možných odrazech od země a jejich interferencích. Lze je bez obav použít pro velmi vysoké frekvence pro výběr místa.

Složitější programy berou v úvahu také energetický dosah radaru (viz základní radarová rovnice), požadovanou pravděpodobnost detekce, odrazy od země a jejich interference a možné anomální šíření vln (ducting). Takové programy však nejsou k dispozici zdarma a vyžadují přesné zadání požadovaných proměnných prostředí a parametrů radaru.

Existují také verze programů, které kombinují data z více radarových stanovišť a poskytují společné radarové pokrytí této radarové sítě (viz obrázek 3). Na rozdíl od bezplatných verzí (nebo verzí financovaných z reklamy) akceptují také různé zdroje dat, například místo dat SRTM z civilního družicového dálkového průzkumu zemského povrchu přesnější data terénního průzkumu DTED použitelná pro vojenské klíšťata.

Galerie obrázků

Obrázek 2: Radarové pokrytí předpokládaného lodního radaru v přístavu Kiel (snímky obrazovky s laskavým svolením společnosti Cambridge Pixel Ltd.)

Obrázek 3: Pohled na obrazovku placeného programu pro umisťování radarů, zde pro radarovou síť na východním pobřeží Spojeného království.
(Se svolením společnosti Cambridge Pixel Ltd.)