www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Избор на радарна позиция (Radar Siting)

Изображение 1: Изглед на екрана на безплатна програма за определяне на местоположението на радарите от Cambridge Pixel Ltd., тук за обекта ASR-910 в Нойбранденбург-Троленхаген.

Изображение 1: Изглед на екрана на безплатна програма за определяне на местоположението на радарите от Cambridge Pixel Ltd., тук за обекта ASR-910 в Нойбранденбург-Троленхаген.

Избор на радарна позиция (Radar Siting)

Избор на радарна позиция (английски: Radar Siting от radar site за местоположението на радар) е теоретично изчисление на очаквания радарен обхват за дадена или предстояща да бъде избрана позиция на радарна антена.

В миналото това все още се е определяло чрез комплексно проучване на терена с помощта на теодолит и измерване на ъгъла на терена (среден наклон на земята) и ъгъла на покритие (ъгъл на радарната антена спрямо височините на терена на хоризонта) по посока на целта. Благодарение на възможността за достъп до електронни картографски данни и използването на изчислителната мощ на съвременните компютри, оценката на терена може да се симулира около възможно радарно изображение. Простите програми (както е показано на изображение 1 и 2) използват само ъгъла на покритие на терена. Те дават радарното покритие за дадена височина, независимо от честотния диапазон и възможните отражения от земята и техните смущения. Те могат спокойно да се използват за много високи честоти за избор на място.

По-сложните програми отчитат също така енергийния обхват на радара (вж. уравнението на радара), евентуално необходимата вероятност за откриване, отраженията от земята и техните смущения (interferences), както и възможното аномално разпространение на вълните (Ducting). Такива програми обаче не са достъпни безплатно и изискват точно въвеждане на необходимите променливи на околната среда и параметри на радара.

Съществуват и версии на програми, които комбинират данни от няколко радарни обекта, за да осигурят общо радарно покритие на тази радарна мрежа (вж. изображение  3). За разлика от безплатните (или финансирани от реклами) версии, те приемат и различни източници на данни, като например вместо данните SRTM от гражданското дистанционно спътниково наблюдение на земната повърхност, по-точните данни от теренното проучване DTED, които могат да се използват за военни тикове.

Галерия с изображения

Изображение 2: Радарно покритие на предполагаем корабен радар в пристанището на Кил (снимки на екрана с любезното съдействие на Cambridge Pixel Ltd.)

Изображение 3: Изглед на екрана на платена програма за разполагане на радари, показана тук за радарна мрежа на източния бряг на Обединеното кралство.
(С любезното съдействие на Cambridge Pixel Ltd.)