www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Czas oświetlenia i liczba trafień

Rysunek 1: Cel jest trafiony kilkoma impulsami

Rysunek 1: Cel jest trafiony kilkoma impulsami

Rysunek 1: Cel jest trafiony kilkoma impulsami

Czas oświetlenia i liczba trafień

Czas, w którym wiązka radaru przechodzi nad celem nazywany jest czasem oświetlenia. Czas oświetlenia zależy głównie od:

(1)

Wartość liczby trafień w cel m odzwierciedla liczbę impulsów otrzymanych dla danego celu przy każdym skanowaniu anteny. Liczba trafień reprezentuje, na przykład dla radaru nadzorującego z anteną obracającą się w płaszczyźnie poziomej, liczbę impulsów odbitych od pojedynczego celu podczas każdego obrotu anteny. Do obliczenia liczby trafień stosuje się następujący wzór:

(2)

Aby radar mógł oszacować parametry celu z wystarczającą dokładnością, potrzeba od 1 do 20 trafień, w zależności od metody działania radaru.