www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Doba osvětlení a počet zásahů

Obrázek 1: Cíl je zasažen několika impulzy

Obrázek 1: Cíl je zasažen několika impulzy

Obrázek 1: Cíl je zasažen několika impulzy

Doba osvětlení a počet zásahů

Doba, po kterou radarový paprsek prochází nad cílem, se nazývá doba osvětlení. Doba svícení závisí především na:

(1)

Hodnota počet zásahů cíle m odráží počet impulsů přijatých pro daný cíl při každém skenování antény. Počet zásahů představuje například u přehledového radaru s rotační anténou v horizontální rovině počet impulsů odražených od jednoho cíle během každé otáčky antény. K výpočtu počtu zásahů se používá následující vzorec:

(2)

K tomu, aby radar odhadl parametry cíle s dostatečnou přesností, je zapotřebí 1 až 20 zásahů v závislosti na způsobu fungování radaru.