www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Úhlové rozlišení

R
½Θ
SA

Obrázek 1: Úhlové rozlišení

R
½Θ
SA

Obrázek 1: Úhlové rozlišení

Úhlové rozlišení

Úhlové rozlišení je minimální úhlová vzdálenost, která umožňuje radaru rozlišit dva stejné cíle ve stejné vzdálenosti. Úhlové rozlišení radaru je určeno šířkou laloku antény, která je definována úhlem −3 dB (šířka laloku při polovičním výkonu). Body v anténním obrazci, které přijímají polovinu vysílaného výkonu (tj. šířka laloku −3 dB), se při výpočtu úhlového rozlišení považují za hranice laloku; dva identické cíle ve stejné vzdálenosti jsou radarem efektivně viděny v různých azimutech, pokud jsou úhlově vzdáleny více než šířka laloku −3 dB.

R
½Θ
SA

Obrázek 1: Úhlové rozlišení

Důležitou poznámkou je, že čím užší je lalok, tím větší je směrovost antény. Úhlové rozlišení vztažené ke vzdálenosti mezi dvěma cíli lze vypočítat podle následujícího vzorce:

(1)

  • Θ = šířka anténního laloku (Theta)
  • SA = úhlové rozlišení vztažené ke vzdálenosti mezi dvěma cíli.
  • R = šikmá vzdálenost anténa - cíl [m]

Úhlové rozlišení cílů na analogovém displeji PPI v praxi závisí na schopnosti operátora rozlišit dvě více či méně zmatené ozvěny. Systémy, které nabízejí možnost rozpoznání cíle, mohou zlepšit své úhlové rozlišení tím, že mohou porovnávat amplitudu impulsů odražených od každého cíle zvlášť.