www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Rozróżnialność w odległości

Przykład 1: Minimalna odległość celów w odległości

Przykład 1: Minimalna odległość celów w odległości

Rozróżnialność w odległości

Rozróżnialność w odległości jest to minimalna odległość między dwoma celami punktowymi o tych samych współrzędnych kątowych, przy której można określić oddzielnie odległość do każdego z nich. Cele te są przedstawione jako osobne tagi.

(1)

Przykład 2: Odległość celów zbyt mała

Animation: Beide Antwortimpulse laufen ineinander und können nicht getrennt werden. Deshalb erscheint ein Zielzeichen aus zwei Zielen.
(Kliknij aby powiększyć: 800·320px = 122 kByte)

Przykład 2: Odległość celów zbyt mała

Przykład 3: Odległość celów jest wystarczająca

Animation: Zwei Ziele, der radiale Abstand von 200 m ist ausreichend, um mit einem Sendeimpuls von 1 µs auch als zwei Zielzeichen zu erkennen.
(Kliknij aby powiększyć: 800·320px = 128 kByte)

Przykład 3: Odległość celów jest wystarczająca