www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Точност

Точността на радиолокатора (по английски Accuracy) отразява близостта на резултата от измерването към истинското значение на измерваната величина и се характеризира с големината на систематическите и случайните грешки. Систематическите грешки се обуславят от закономерни фактори и, следователно, могат да бъдат оценени и отстранени или компенсирани. Случайните грешки се предизвикват от голям брой фактори, които не се поддават на точно отчитане и въздействат на всяко отделно измерване по различен начин.

Точността е обикновено статистическа мярка. Някои примерни стойности на радиолокатори са записани в следващата таблица:

РадиолокаторТочност
по азимут
Точност
в далечината
Точност на
определяне на
височината
BOR–A 550< ±0,3°< 20 m 
LANZA< ±0,14°< 50 m340 m (в 185 км)
GM 400< ±0,3°< 50 m600 m (в 185 км)
RRP–117< ±0,18°< 463 m1000 m (в 185 км)
MSSR-2000< ±0,049°< 44,4 m 
STAR-2000< ±0,16°< 60 m 
Variant< ±0,25°< 25 m 

Таблица 1: Примери