www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Комутатор
Антенен
превключвател
Селектор на
честотата
Приемник
f₂
Приемник
f₁
Контур за
забавяне
Усойница
Усойница
Мултипли-
катор
Передатчик f₁
Передатчик f₂
Модулатор
Модулатор
Синхро-
низатор

Снимка 1: Двучестотна РЛС с външна кохерентност.

Комутатор
Антенния
превключвател
Селектор на
честотата
Приемник
f₂
Приемник
f₁
Контур за
забавяне
Усойница
Усойница
Мултипли-
катор
Передатчик f₁
Передатчик f₂
Модулатор
Модулатор
Синхро-
низатор

Снимка 1: Двучестотна РЛС с външна кохерентност.

Комутатор
Антенния
превключ-
вател
Селектор на
честотата
Приемник f₂
Приемник f₁
Контур за
забавяне
Усойница
Усойница
Мултипли-
катор
Передатчик
f₁
Передатчик
f₂
Модулатор
Модулатор
Синхро-
низатор

Снимка 1: Структурна схема на двучестотна Псевдокохерентна РЛС.
(Преместете курсора върху блоковата схема и ще получите за всеки модул обяснителен текст!)

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.