www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радіолокації

Вимірювання кута місця (елевації ε)

Пн   (0°)
Сх
Пд
Зх
D
т

Рисунок 1. Координати, що вимірюються радіолокаційною станцією

Пн   (0°)
Сх
Пд
Зх
D
т

Рисунок 1. Координати, що вимірюються радіолокаційною станцією

Координаты, определяемые радиолокационной станцией
Пн   (0°)
Сх
Пд
Зх
D
кут місця
горизонт

Рисунок 1. Координати, що вимірюються радіолокаційною станцією, (наприклад, β= 280° ; ε= 30°; D=…)

Вимірювання кута місця (елевації ε)

Для визначення просторового положення цілі в радіолокації використовуються різноманітні системи координат, основною з яких є місцева (локальна) полярна система координат (Рисунок 1). Центр цієї системи координат знаходиться в точці стояння радіолокатора та суміщений з електричним (геометричним) центром його антени. Вісь відліку знаходиться в горизонтальній площині та орієнтована вздовж напрямку на північ (на рисунку позначена «Пн»). Координатами в такій системі є азимут β, дальність D та кут місця ε цілі.

Кут місця цілі – це кут між горизонтальною площиною та напрямком на ціль. Очевидно, що кут місця цілі відраховується у вертикальній площині. Він має додатні значення для цілей, що знаходяться вище площини горизонту, та від’ємні – для цілей нижче площини горизонту. Від’ємні значення кута місця можуть виникати, наприклад, коли радіолокатор розміщений на височині (пагорб, штучна гірка, узбережжя і тому подібне).

Для вимірювання кута місця застосовують механічне або електронне сканування у вертикальній площині. Антена повинна мати в цій площині вузьку (іноді кажуть «голкоподібну») діаграму направленості. Значення кута місця променю антени в момент виявлення відбитого сигналу вважається виміряним значенням кута місця цілі.

Для вимірювання кута місця цілі були розроблені спеціалізовані радіолокатори – радіолокаційні висотоміри. Результати їхньої роботи доповнюють дані, отримані за допомогою двокоординатних радіолокаторів (дальномірів), у сукупності забезпечуючи вимірювання повних координат цілі. Такий варіант побудови радіолокаційних комплексів (наприклад, 3D-комплекс від компанії Altimus-tech) застосовується і нині, поступово поступаючись місцем трикоординатним радіолокаторам, які використовують антенні решітки з електронним скануванням голкоподібного променю.

В системах управління повітряним рухом для вимірювання кута місця літального апарату, який заходить на посадку, використовуються високоточні посадочні радіолокатори. Для супроводження літаків, що знаходяться на маршруті, використовуються дані про висоту, які отримуються за допомогою вторинних радіолокаторів, тому в таких ситуаціях радіолокаційні висотоміри, як правило, не використовуються.