www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Ъгъл на място на целта

С   (0°)
И
Ю
З
R
хоризонт

Снимка 1: Определяне на ъгъла на мястото

С   (0°)
И
Ю
З
R
хоризонт

Снимка 1: Определяне на ъгъла на мястото

С   (0°)
И
Ю
З
R
хоризонт

Снимка 1: Определяне на ъгъла на мястото

Ъгъл на място на целта

Ъгъл на място на целта (Нарича се още ъгъл на възвишение или елевация.) се измерва - по посоката на антената на радара и на съответния наклон към целта, с антена с тясна диаграма на насоченост в хоризонталната и вертикалната равнини.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: