www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Minimale meetafstand

Rmin

Afbeeldig 1: Minimale meetafstand

Rmin

Afbeeldig 1: Minimale meetafstand

Rmin

Afbeeldig 1: Minimale meetafstand

Minimale meetafstand

Radarsets die gebruik maken van een gemeenschappelijke antenne voor verzending en ontvangst met een zend/ontvangschakelaar hebben meestal ook een minimale meetafstand (Rmin). Dit vloeit voort uit het feit dat de ontvanger tijdens de zendtijd moet worden uitgeschakeld voor grote zendvermogens. De minimale meetafstand Rmin is de minimale afstand tot de antenne die een doelwit moet hebben om gedetecteerd te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de zendpuls de antenne volledig heeft verlaten en de radarunit is overgeschakeld op ontvangst. De zendtijd τ moet daarom zo kort mogelijk zijn om doelstellingen van dichtbij te kunnen detecteren. De schakeltijd van de zendontvangstschakelaar (duplexer) is ook opgenomen in de formule als schakeltijd of hersteltijd therstel.

(1)

Vaak worden de problemen met de minimale meetafstand als gevolg van lange overdrachtspulsen verminderd door het feit dat er twee verschillende overdrachtspulslengtes worden verzonden. Een lange transmissiepuls voor een groot bereik wordt gevolgd door een zeer korte puls voor het nabije bereik. De echo's van beide pulsherhalingsperioden worden op een schaalgetrouwe manier over elkaar heen gelegd, wat resulteert in een coherent beeld dat het hele bereik beslaat.

Als de transmissietijd in een luchtverkeersleidingsradar bijvoorbeeld 1 microseconde is en de hersteltijd van de duplexer 100 ns, dan is de minimale meetafstand 165 m. Ook al kunnen sommige nadelen van lange zendtijden (zoals de slechtere afstandsresolutie) worden gecompenseerd door de pulscompressie, de slechte minimale meetafstand blijft een nadeel van lange zendtijden! Met luchtverkenningsradars met een zendtijd van 800 µs zou de minimale meetafstand 120 km zijn!

Bij een actieve antenne worden echter geen grote vermogens geschakeld. Hier worden in veel speciale T/R modules relatief kleine delen van het totale zendvermogen door ferrietcirculatiepompen verdeeld. Deze circulatiepompen kunnen tijdens de zendtijd ook echosignalen naar de ontvanger geleiden. In dit geval heeft de radar geen minimale meetafstand!