www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Minimální dosah radaru

Rmin

Obrázek 1: Minimální dosah radaru

Rmin

Obrázek 1: Minimální dosah radaru

Rmin

Obrázek 1: Minimální dosah radaru

Minimální dosah radaru

Radarové jednotky, které používají společnou anténu pro vysílání a příjem s přepínačem vysílání a příjmu, mají obvykle také minimální dosah radaru nebo minimální možnou měřicí vzdálenost (Rmin). To vyplývá ze skutečnosti, že při velkých vysílacích výkonech musí být přijímač po dobu vysílání vypnutý. Minimální měřicí vzdálenost Rmin je minimální vzdálenost od antény, kterou musí mít cíl, aby byl detekován. K tomu je nutné, aby vysílací impuls zcela opustil anténu a radarový systém se přepnul na příjem. Doba vysílání τ by proto měla být co nejkratší, mají-li být detekovány cíle v blízkém dosahu. Do vzorce je zahrnuta také doba přepnutí trecovery vysílacího a přijímacího přepínače (duplexeru) jako doba přepnutí nebo doba zotavení.

(1)

Problémy s minimální měřicí vzdáleností způsobené dlouhými vysílacími impulsy se často snižují střídavým vysíláním dvou různých délek vysílacích impulsů. Po dlouhém vysílacím impulsu pro velký dosah následuje velmi krátký impuls pro blízký dosah. Ozvěny z obou period pulzního řetězce se překrývají v měřítku a vytvářejí souvislý obraz, který pokrývá celý rozsah.

Pokud je například u radaru pro řízení letového provozu doba přenosu 1 µs a doba obnovy duplexeru 100 ns, je minimální měřicí vzdálenost 165 m. I když komprese pulzů může kompenzovat některé nevýhody dlouhých vysílacích časů (např. horší rozlišení dosahu), nevýhodou dlouhých vysílacích časů zůstává malý minimální dosah měření! U leteckých průzkumných radarů s vysílací dobou kolem 800 µs by pak minimální vzdálenost měření činila již značných 120 km!

U aktivní antény se však nepřepínají žádné velké výkony. V mnoha speciálních vysílacích/přijímacích modulech se zde poměrně malá část celkového vysílacího výkonu rozděluje pomocí feritových cirkulátorů. Tyto cirkulátory mohou velmi dobře vést během doby přenosu také již echo signály do přijímače. V tomto případě radar nemá minimální možnou měřicí vzdálenost!