www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Минимално разстояние на откриване на целите

Rmin

Изображение 1: Минималното разстояние на откриване на целите

Rmin

Изображение 1: Минималното разстояние на откриване на целите

Rmin

Изображение 1: Минималното разстояние на откриване на целите

Минимално разстояние на откриване на целите

Радиолокатори, които използват обща антена за предаване и приемане с переключател за предаване или приемане, обикновено имат минимално разстояние на откриване на целите (Rmin). Това се дължи на факта, че приемникът трябва да бъде изключен по време на предаването, когато мощността на предаване е висока. Минимално разстояние на откриване на целите Rmin е минималното разстояние от антената, което целта трябва да има, за да бъде открита. За това е необходимо сондиращ импулс да е напуснал антената напълно и радиолокаторната система да е готова эа приемане. Следователно времето за предаване τ трябва да бъде възможно най-кратко, за да се възприемат цели в близост. Времето за превключване на превключвателя за предаване / приемане (дуплексер) също е включено във формулата като време за превключване или време за възстановяване trecovery.

(1)

  • c0 = скорост на светлината = 3·108 м/с
  • τ = продължителност на сондиращ импулс
  • trecovery = време за възстановяване

Често проблемите с минималното разстояние на откриване на целите, причинено от дълги сондиращи импулси, се намаляват, така че да се виждат последователно две различни дължини на сондиращ импулса. Проблемите с минималното разстояние на откриване на целите, причинено от дълги сондиращи импулси, често се намаляват от факта, че две различни дължини на импулса се излъчват последователно. Дългият импулс за голям обхват е последван от много кратък импулс за близко разстояние. Ехото и на двата импулсни периода се наслагва върху мащаба, така че се създава кохерентно изображение, което обхваща целия диапазон от разстояния.

Например, ако времето за предаване в радиолокатора за управление на въздушното движение е 1 µs, а времето за възстановяване на дуплекса е 100 ns, тогава минимално разстояние на откриване на целите е 165 m. Дори ако някои недостатъци на дългите времена на предаване (като по-лошата разделителна способност на разстоянието) могат да бъдат компенсирани чрез cвиването на импулсите, лошото минимално разстояние на откриване на целите остава като недостатък на дългите сондиращи импулси! В случай на радиолокатори за въздушно разузнаване с време на предаване около 800 µs, минималното разстояние на откриване на целите тогава достига впечатляващите 120 км!

При активна антена обаче не се превключват големи мощности. Тук в голям брой специални модули за предаване и приемане относително малки порции от общата мощност на предаване се разпределят от феритни циркулатори. Тези феритни циркулатори могат много добре да пренасочват ехо сигнали към приемника по време на предаването. В този случай радарът няма минимално възможно измервателно разстояние!