www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Максимален еднозначен обхват

Изображение 1: Когато следващия импулс вече е излъчен преди всички ехо сигнали да са приети, ехото се появява в погрешно разстояние.

Изображение 1: Когато следващия импулс вече е излъчен преди всички ехо сигнали да са приети, ехото се появява в погрешно разстояние.

Изображение 1: Когато следващия импулс вече е излъчен преди всички ехо сигнали да са приети, ехото се появява в погрешно разстояние.

Максимален еднозначен обхват

Максималният еднозначен (определен) обхват е разстоянието, което излъчвания импулс може да измине на отиване и връщане, преди да бъде излъчен следващия импулс. Инструментален обхват на радиолокатора означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

Радара измерва времето между излъчвания импулс и приетия ехо сигнал. Необходимо е да се осигури достатъчно време за приемане на ехо сигналите, иначе ехо сигналът се появява в погрешно разстояние. Ако не е ясно, кои от сондиращите импулси са причината за приет ехо сигнал, тогава ехо сигналът се нарича нееднозначен и се появява на екрана в неопределено растояние. Ако е ясно, че ехото произхожда от пред предишния импулс, неговото действително разстояние е по-голямо от измерваното разстояние. Времето между две последователни сондиращи импулси трябва да е по-голямо от закъснението между излъчвания сигнал и ехо сигнала.

Необходимото време между два последователни импулса се изчислява от скоростта на светлината и желаното разстояние:

(1)

  • Rmax = максимален еднозначен обхват [м]
  • c0 = скоростта на светлината [3·108 м/с]
  • T = периода на повторение на импулсите
    (Pulse Repetition Time, PRT) [с]
  • τ = продължителност на сондиращия импулс [с]

„Инструментален обхват“ означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.