www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Принципът на радиолокатори

Изобр. 1 Принципът на радиолокацията

Принципът на радиолокатори

Електронният принцип на радарните уреди работи подобно на наблюдаваното ехо на звуковата вълна в акустиката. Ако се извърши едно измерване на времето от началото на изпращането на един високочестотен импулс до приема на рефлектираната енергия, тогава е възможно с помоща на известната скорост на разпространение да се изчисли разтоянието между мястото на измерване и препятствието.

Ако вълните бъдат излъчвани само в една посока, тогава е възможно допълнително да се определи посоката в която се намира рефлектиращият предмет. Със стойностите разтояние и посока се определя точно позицията на предмета от гледна точка на мястото на измерване.

Уредите, които измерват позицията на обектите с помощта на електромагнитните вълни по по-горе описания принцип, се наричат радарни системи. Думата радар произхожда от първоначалните букви на английските думи:

RAdio Detecting And Ranging

(„Радио откриване и определяне на разстояние”)

Принципа на работа на един радиолокатор

Следващата Изображение представя принципа на работа на един основен радар. Антената на радара осветява обекта с микровълнов сигнал, който след това се отразява и се приема от приемател. Електронния сигнал, изпратен от антената се нарича ехо. Радарният сигнал се произвежда от един мощен предавател и се получава от един много чувствителен приемател.

Изображение 2: Принципа на работа на един радар

Изображение 2: Принципа на работа на един основен радар

Изображение 2: Принципа на работа на един радар

Всички обекти произвеждат дифузно отразяване, тоест отразява се в различни посоки. Този отразен сигнал се нарича още разсейване. Обратното разсейване е понятие, което определя отражение в обратна посока на първоначалните лъчи. Радарните сигнали могат да се покажат на традиционния екран (уред за измерване) или по по-съвършенна, модерна апаратура. Традиционната система за измерване се състои от въртящ вектор, който показва направлението на антената и следователно на обекта или обектите.

Описание от модулите в блок-схемата