www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Osilograma ait açıklamalar

Gerçek hedefler

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenmesindeki eşik değerleri

Gerçek hedefler
echte Ziele echte Ziele echte Ziele Schwellwerte Falschalarm starkes Echosignal sehr schwaches Echosignal

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenmesindeki eşik değerleri (Etkileşimli resim)

Bu resmi kendi derslerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Resme iki türlü erişebilirsiniz:

Osilogram (yeşil kanal) yankı işaretlerinin ve gürültünün karışımını göstermektedir. Yankı işaretlerinin gerilimleri gürültü tarafından üzerlerine yazılmaz, daha ziyade gerilimler eklenirler ve gürültü, darbenin „çatısına“ doğru kayar. Zemindeki gürültü seviyesindeki gürültü bu durumda yankı darbesinin genişliği kadar bir boşluğa sahip olur. SYAO-devresi bu boşluğu tanır, çünkü Test Altındaki Menzil Hücresi (Range Cell Under Test, RUT) aritmetik mantığın (hücre ortalaması) ortalamasına herhangi bir katkıda bulunmaz. Bitişik hücrelerde bu gerilim (darbe + gürültü) tamamen sayılır. Bu nedenle, SYAO-devresinin (d) eşik çizgisi, hedefin görüntülenmesine neden olan bu belirgin vadilere sahiptir.