www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Rezoluţia unghiulară

R
½Θ
SA

Ilustrație 1: Distanţa SA depinde de distanţa înclinată R

R
½Θ
SA

Ilustrație 1: Distanţa SA depinde de distanţa înclinată R

Rezoluţia unghiulară

Rezoluţia (capacitatea de separare) unghiulară reprezintă unghiul minim dintre direcţiile a două ţinte aflate la aceeaşi distanţă faţă de radar la care ţintele mai sunt observate separat. Valoarea rezoluţiei unghiulare este determinată de lăţimea caracteristicii de directivitate, adică de unghiul Θ la −3 dB, definit între punctele de înjumătăţire a puterii (−3 dB). Punctele caracteristicii de directivitate a antenei în care puterea are jumătate din valoarea maximă (adică lăţimea caracteristicii la −3 dB) sunt definite ca limitele caracteristicii de directivitate şi sunt utilizate în exprimarea rezoluţiei unghiulare; două ţinte identice aflate la aceeaşi distanţă de radar sunt observate separat dacă unghiul dintre direcţiile lor este mai mare decât lăţimea caracteristicii de directivitate.

R
½Θ
SA

Ilustrație 1: Distanţa SA depinde de distanţa înclinată R

Rezultă astfel o concluzie importantă: cu cât este mai îngustă caracteristica de directivitate (Θ mic), cu atât este mai directivă antena radarului. Dacă exprimăm rezoluţia unghiulară ca distanţa minimă dintre două ţinte, rezultă următoarea formulă:

(1)

  • Θ = lăţimea caracteristicii de directivitate (Theta)
  • SA = rezoluţia unghiulară ca distanţă între ţinte
  • R = distanţa înclinată radar-ţintă [m]

În practică, rezoluţia unghiulară a ţintelor afişate pe un ecran IOC analogic depinde şi de capacitatea operatorului de a distinge separat două ţinte foarte apropiate sau parţial suprapuse. Sistemele ce utilizează anumite tehnici de recunoaştere îşi pot îmbunătăţi capacitatea de separare. Pentru creşterea rezoluţiei se poate realiza o comparaţie a amplitudinilor semnalelor celor două ţinte.