www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radarın Yerinin Seçilmesi

Resim 1: Cambridge Pixel Ltd. firmasınca geliştirilmiş ücretsiz Radar Yer Seçim Programının bir ekran görüntüsü. Görüntü Almanya Neubrandenburg-Trollenhagen’de bulunan ASR-910 radarına aittir

Resim 1: Cambridge Pixel Ltd. firmasınca geliştirilmiş ücretsiz Radar Yer Seçim Programının bir ekran görüntüsü. Görüntü Almanya Neubrandenburg-Trollenhagen’de bulunan ASR-910 radarına aittir

Radarın Yerinin Seçilmesi

Radarın kurulum yeri kavramından, kurulmuş ya da kurulum yeri seçim aşamasında olan bir radar anteninin beklenen radar menzilinin teorik olarak hesaplanmasını anlıyoruz. Bu süreçte seçilen kurulum yerinde radardan beklenen başarımına uygun olarak gerekli önlemler alınır. Bunların arasında yer yüzeyinin kıvrımından kaynaklanan menzil kaybı ve özellikle görüş hattındaki engellerin etkisi sayılabilir. Elektromanyetik dalgaların atmosferdeki saçılma etkileri de dikkate alınır.

Önceleri bu işlemler teodolit gibi ölçüm aygıtları kullanıldığı karmaşık ve zaman alıcı arazi ölçümleriyle yapılıyordu. Arazi açısı (yeryüzünün ortalama eğimi) ve hedef yönündeki kapsama açısı (radar anteni ile ufuktaki arazi yükseltileri arasındaki açı) ölçülüyordu. Günümüzde elektronik harita verilerine ulaşılabilmekte ve güçlü bilgisayarlarda özel yazılımlar sayesinde radarın çevresindeki arazinin yapısını benzeştirerek radar için en uygun bir yeri seçilebilmekteyiz. Resim. 1 ve Resim. 2 deki gibi basit programlar sadece arazinin kapsama açısı kullanırlar. Bu yazılımlar, seçilen bir yükseklik için frekans ve yerden olası yansımalardan ve bunların girişimlerinden (interference) bağımsız olarak radar kapsama alanını çizebilmektedirler.

Daha karmaşık yazılımlar ilave olarak radarın enerjik menzilini (Radar Denklemine bakınız), gerekiyorsa herhangi bir algılama olasılığını, yeryüzünden yansımaları ve bunların girişimini hem de anormal dalga yayılımı oluklaşmayı (ducting) hesaba katarlar. Ancak bu tür yazılımlar ücrete tabidir ve radar parametreleri ile gerekli çevre değişkenlerinin elle hassas girilmesini gerektirir.

Bildergalerie

Resim 2: Kiel Limanında olduğu sanılan bir deniz radarının radar kapsama alanının ekran görüntüsü