www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Sistemindeki Değişik Kayıplar

Kayıp türüSembolTipik değer
Atmosferik kayıplarLa1.2 dB
Anten örnekleme kayıplarıLant1.3 dB
Bant genişliği kayıplarıLB1.2 dB
Süzgecin yanlış ayarlanması sonucu oluşan kayıplarLn0.8 dB
Dalgalanma kayıpları (Pd=0,9 için)) Lm8.4 dB
Tümlev alma kayıplarıLf3.2 dB
Muhtelif işaret işleme kayıplarıLi3.0 dB
İletim hattı kayıpları (alıcı)Lx1.0 dB
İletim hattı kayıpları (gönderici)Lr1.0 dB
Toplam sistem kaybıLt21.1 dB

Çizelge 1: Bir arama radarındaki tipik kayıplar

Radar Sistemindeki Değişik Kayıplar

Her radarda işaretlerin işlenmesi sırasında kayıplar dikkate alınmalıdır. Bu kayıpların bazılarından kaçınılabilir ya da bir en uygun (optimal) ayarlanmış radar aygıtında en küçük değerde tutulabilir. Buna karşılık diğer kayıplardan kaçınmak mümkün olmaz ya da geliştirme- ve bakım personeli tarafından bunlara müdahale edilemez.

Radar Denkleminde LTop olarak adlandırılan ve yandaki çizelgede listelenmiş 21,1 dB i bulan bu değişik kayıpların toplamı aslında çok kötümser bir değerdir. Pratikte bu değer 11 ila 15 dB arasına çekilebilir.

Atmosferik kayıplar

Bu kavram, işaretin hedefe gidiş ve dönüşü sırasında atmosferden kaynaklanan zayıflatma kayıplarının tümünü kapsar. Söz konusu bu zayıflatma, temel atmosferik zayıflatma La ve sis veya yağmur durumunda oluşan hava ile frekansa sıkı sıkıya bağlı ilave zayıflatma Lw den meydana gelir. Sise veya yağmura bağlı atmosferik zayıflatma türü 3 GHz altındaki frekanslarda pratikte ihmal edilebilir.

Anten örnekleme kayıpları
İsabet Sayısı
Aydınlatma Zamanı

Resim 1: Anten örnekleme kayıpları

Anten örnekleme kayıpları
İsabet Sayısı
Aydınlatma Zamanı

Resim 1: Anten örnekleme kayıpları

Anten örnekleme kayıpları

Anten örnekleme kayıpları −3 dB demet genişliği içinde hedeften alınan n adet yankı genliğinin antenin çizgesi ile modülasyonu sonucu ortaya çıkan kayıplardır. Çok küçük bir m isabet oranı ile çalışan radarlarda, Lant değeri çizelgede verilen değerden hayli büyük olabilir.

Bant genişlik kayıpları

Bant genişliği kayıpları Ara Frekans (IF) Bant Genişliğindeki uyumsuzluklar sonucu meydana gelir. Daha dik darbe kenarı ve bunun sonucu olarak daha iyi menzil çözünürlüğü elde etmek için, İşaret-Gürültü Oranını olumsuz etkilemesine rağmen, radarlarda bir en uygun olmayan (suboptimal) Süre-Bant Genişliği çarpımı kullanılır.

Süzgecin yanlış ayarlanması sonucu oluşan kayıplar

Genel olarak bir en uygun eşgüdümlü sistemin kullanılması gerekir. Bu ancak sadece bilinen işaretlerle mümkündür. Pratikte alınan işaretler önceden bilinemez ve her defasında süzgecin gerekli bant-geçiren davranışı (bandpass behaviour) sadece yaklaşık ayarlanabilir.

Dalgalanma kayıpları

Bu kayıplar frekansa ve bakış açısına bağlı olarak Etken Yansıtırlık Yüzeyinin aşırı dalgalanması sonucu meydana gelir.

Dalgalanma kayıpları için Peter Swerling tarafından tanımlanmış dört model durumu bulunmaktadır.

Tümlev alma kayıpları

Tümlev alma kayıpları alınan toplam enerjinin n darbeye (isabet oranı!) düzgün olmayan dağılımı sonucu ortaya çıkar. Gürültü seviyesine yaklaşan bileşenler takip eden veri işlenmelerinde dikkate alınmaz.

Hat kayıpları

Göndericilerin Lt ve alıcıların Lr iletim hattı kayıpları Dipleks ve Dubleks aygıtı gibi radara özgü modüllerde meydana gelir.