www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar- Kilometre / Radar- Deniz Mili

Pratikte analog radar işaretlerinin işlenmesi sırasında hedef menzillerini basitçe hesaplamak için kullanılan yerleşmiş iki kavram vardır: Radar-kilometre ve radar-deniz mili.

Bu kavramlar bir gönderim darbesinin 1 km de (1 km gidiş ve 1 km dönüş; benzeri şekilde 1 deniz mili gidiş ve 1 deniz mili dönüş olmak üzere) ne kadar yürütme zamanına (runtime) ihtiyaç duyduğunun bir ölçüsüdür. Radar-kilometre ve radar-deniz mili kavramları uzaklığı değil, tam tersine zamanı belirtir.

1 Radar kilometre = 2 · 1000 m = 6,66 µs (1)
3 · 108 m/s

 
1 Radar deniz mili = 2 · 1852 m = 12,35 µs (2)
3 · 108 m/s

Pratik kullanım: Bir işaretin gönderiminden yankısının alımına kadar geçen süre 6,66 µs/km (12,35 µs/deniz mili) ile çarpılarak uçan hedefin km (deniz mili) cinsinden menzili hesaplanır.

Monostatik radar aygıtlarında süreyi kabaca hesaplamak için kullanılan bir başka ilişki daha vardır: 1 µs ≙ 150 m ve 1 ns ≙ 15 cm eder.