www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Probabilitatea de detecţie PD

Semnalele ecou demodulate de la ieşirea receptorului sunt aplicate la un circuit de detecţie cu prag. La ieşirea acestui circuit vor trece doar semnalele a căror amplitudine depăşeşte valoarea unui prag prestabilit; aceste semnale vor fi considerate ca detecţii ale ţintelor. Nivelul pragului trebuie să fie optim ales, astfel încât să treacă doar semnalele reflectate de la ţinte, iar perturbaţiile să fie rejectate. Deoarece în semnalul reflectat se întâlnesc şi vârfuri de perturbaţii care depăşesc valoarea pragului, dar şi semnale foarte slabe reflectate de la ţinte, situate sub nivelul pragului, rezultă că trebuie aleasă o soluţie de compromis. Pragul trebuie să fie suficient de coborât pentru a permite detecţia semnalelor foarte slabe de la ţinte, dar suficient de ridicat pentru a menţine la un nivel redus numărul alarmelor false (provenite de la perturbaţiile care depăşesc valoarea pragului).

PD = numărul ţintelor detectate · 100% (1)
suma ţintelor existente

Probabilitatea de detecţie reprezintă procentul de ţinte descoperite din totalul de ţinte existente în spaţiul cercetat. Valoarea acesteia este dependentă de raportul semnal/perturbaţii, precum şi de valoarea aleasă a pragului de detecţie. Distanţa de descoperire a unui radar este în general exprimată pentru o probabilitate de detecţie de 80% (sau mai mare), a unei ţinte cu suprafaţa efectivă de reflexie de 1 metru pătrat.