www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Precizia

Termenul de precizie se referă în general la determinarea coordonatelor ţintelor. Precizia reprezintă gradul de corespondenţă dintre poziţia şi/sau viteza ţintei măsurată sau estimată de către radar la un moment dat şi poziţia şi/sau viteza reală a ţintei la acel moment dat. Precizia unui sistem de radionavigaţie este reprezentată, la modul general, ca o măsurare statistică a erorilor sistemului şi poate fi:

  1. Previzibilă: precizia poziţiei în raport cu coordonatele geografice sau geodezice.
  2. Repetabilă: precizia cu care un utilizator poate reveni într-o poziţie ale cărei coordonate au fost determinate anterior, folosind acelaşi sistem cu care au fost determinate coordonatele respective.
  3. Relativă: precizia cu care un utilizator poate determina o poziţie în raport cu alta (neglijând toate erorile posibile).

În tabelul următor sunt prezentate valorile de precizie ale unor sisteme radar:

RadarPrecizia
în azimut
Precizia
în distanţă
Precizia
în înălţime
BOR–A 550< ±0.3°< 20 m 
LANZA< ±0.14°< 50 m340 m (la 185 km)
GM 400< ±0,3°< 50 m600 m (la 185 km)
AN/FPS–117< ±0,18°< 463 m1000 m (la 185 km)
MSSR-2000< ±0.049°< 44.4 m 
STAR-2000< ±0.16°< 60 m 
Variant< ±0.25°< 25 m 

Tabelul 1: Exemple

En Route Separation Standard
Spezified Azimuth Accuracy:
“Sliding Window” ATCRBS (and ARSR)
Monopulse ATCRBS/Mode S
Distance from Radar (NM)

Figura 1: Variaţia preciziei funcţie de distanţă (Sursa: MIT Lincoln Laboratory)

En Route Separation Standard
Spezified Azimuth Accuracy:
“Sliding Window” ATCRBS (and ARSR)
Monopulse ATCRBS/Mode S
Distance from Radar (NM)

Figura 1: Variaţia preciziei funcţie de distanţă
(Sursa: MIT Lincoln Laboratory)

En Route Separation Standard
Spezified Azimuth Accuracy:
“Sliding Window” ATCRBS (and ARSR)
Monopulse ATCRBS/Mode S
Distance from Radar (NM)

Figura 1: Variaţia preciziei funcţie de distanţă
(Sursa: MIT Lincoln Laboratory)

Valoarea declarată a preciziei reprezintă gradul de incertitudine al fiecărei măsurători (exprimat ca procent din valoarea reală) şi indică intervalul în care se poate afla valoarea reală, cu o anumită probabilitate. Nivelul recomandat al probabilităţii este de 95%, valoare ce corespunde la 2 deviaţii standard faţă de centrul distribuţiei normale (Gaussiene) a variabilei. Ipoteza conform căreia toate corecţiile cunoscute au fost luate în calcul implică faptul că valoarea medie a erorilor va fi apropiată de zero.

Orice eroare sistematică reziduală trebuie să fie mică în comparaţie cu nivelul de precizie cerut. Valoarea reală este aceea care, în condiţii operaţionale, caracterizează cel mai bine variabila măsurată/observată în intervalul de timp sau în zona şi/sau volumul cerute.

Atenţie: precizia nu trebuie confundată cu rezoluţia.


Sponsors: