www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Frecvenţa de repetiţie a impulsurilor

timp de emisie sau
durata impulsului (τ)
puls de transmisie
impulsuri de control
semnal de ecou
timp de recepție
timpul mort
perioadă de repetiţie a impulsurilor (TR)

Ilustrație 1: Parametrii impulsurilor de sondaj

timp de emisie sau
durata impulsului (τ)
puls de transmisie
impulsuri de control
semnal de ecou
timp de recepție
timpul mort
perioadă de repetiţie a impulsurilor (TR)

Ilustrație 1: Parametrii impulsurilor de sondaj

Frecvenţa de repetiţie a impulsurilor

Frecvenţa de repetiţie a impulsurilor (FRI) reprezintă numărul impulsurilor emise de radar în unitatea de timp (secundă) (În engleză: PRF - Pulse Repetition Frequency).

Sistemul radar emite în spaţiu un impuls de sondaj (modulat pe frecvenţa de emisie), apoi recepţionează eventualele reflexii ale acestui impuls de la ţinte până la emisia următorului impuls de sondaj. Intervalul de timp între începutul unui impuls de sondaj şi începutul următorului impuls poartă denumirea de perioadă de repetiţie a impulsurilor, notată TR. (În engleză: PRT – Pulse Repetition Time). Într-o perioadă de repetiţie radarul va emite un timp egal cu durata impulsului şi va recepţiona în rest. Perioada de repetiţie este egală cu inversul frecvenţei de repetiţie a impulsurilor:

TR = 1 (1)
FR

Frecvenţa de repetiţie a unui radar determină abilitatea acestuia de a măsura distanţa ţintelor fără existenţa ambiguităţilor, precum şi durata unui interval de prelucrare coerentă (şi implicit posibilitatea de rejecţie a clutter-ului de către radar). Pentru măsurarea fără ambiguităţi a distanţei unei ţinte, intervalul dintre impulsuri (perioada de repetiţie) trebuie să fie mai mare decât timpul necesar impulsului să ajungă la ţintă şi să se întoarcă înapoi (timpul de întârziere). Distanţa maximă fără ambiguităţi este dată de formula:

Rfaraambig. = c0 = c0 · TR (2)
2 · FR 2

unde c0 este viteza de propagare a undelor electromagnetice.