www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Puterea medie şi cea în impuls

Factorul de umplere
Puterea medie
Putere în impuls
Durata impulsului
Perioada de repetiţie
a impulsurilor

Ilustrație 1: Factorul de umplere, puterea medie şi în impuls

Factorul de umplere poate fi utilizat pentru calcularea atât a puterii în impuls, cât şi a puterii medii, © 2011 Christian Wolff
Factorul de umplere
Puterea medie
Putere în impuls
Durata impulsului
Perioada de repetiţie
a impulsurilor

Ilustrație 1: Factorul de umplere, puterea medie şi în impuls

Puterea medie şi cea în impuls

Energia radiată de un radar cu emisie continuă poate fi uşor determinată deoarece emiţătorul funcţionează continuu. În cazul radarelor ce funcţionează în impulsuri, emiţătorul generează pentru o scurtă perioadă de timp, urmată de o perioadă mai lungă necesară recepţiei, apoi o nouă perioadă de emisie ş.a.m.d. Cantitatea de energie radiată pe durata acestor intervale scurte de timp numite impulsuri de sondaj prezintă o mare importanţă, având în vedere că distanţa maximă de descoperire depinde de puterea emisă. Cu cât cantitatea de energie radiată este mai ridicată, cu atât distanţa de descoperire a ţintelor este mai mare. Energia radiată pe durata unui impuls de sondaj este egală cu produsul dintre puterea maximă (de vârf), numită putere în impuls, şi durata impulsului. Instrumentele utilizate pentru măsurarea puterii nu pot realiza aceste măsurători pe durate aşa de scurte, ci doar pe perioade de timp mai mari decât durata impulsului. Altfel spus, ele măsoară puterea medie a semnalului emis, putere ce depinde şi de perioada de repetiţie a impulsurilor de sondaj.

Deoarece majoritatea instrumentelor măsoară puterea medie, puterea în impuls trebuie determinată mult mai des. Aceste calcule se pot face foarte uşor utilizând formula de mai jos:

D = P = τ   P = puterea medie
Pi = puterea în impuls
τ = Durata impulsului
Τ = Perioada de repetiţie a impulsurilor
(1)
Pi Τ

La majoritatea emiţătoarelor energia este acumulată capacitiv în modulator, iar puterea generată de sursele de alimentare trebuie să fie mai mare decât puterea medie a emiţătorului.

Factorul de umplere

În formula de mai sus, raportul dintre durata impulsului şi perioada de repetiţie a impulsurilor se numeşte coeficientul sau factorul de umplere. La modul general, coeficientul de umplere reprezintă fracţiunea de timp în care un sistem se află în stare „activă”, altfel spus procentul de timp în care o componentă, un dispozitiv sau un sistem funcţionează. În cazul sistemelor radar, factorul de umplere reprezintă procentul de timp în care radarul emite. De exemplu, să presupunem că un emiţător generează semnal pe durata de 1 microsecundă, 99 de microsecunde nu mai emite deloc, apoi emite din nou 1 microsecundă, ş.a.m.d. Emiţătorul emite doar pe durata unei microsecunde într-o perioadă de 100 microsecunde, sau 1/100 din timpul total; rezultă că factorul de umplere este egal cu 1/100, sau 1 %. Factorul de umplere poate fi utilizat pentru calcularea atât a puterii în impuls, cât şi a puterii medii.