www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Celula de rezoluţie

Figura 1: Celula de rezoluţie

Figura 1: Celula de rezoluţie

Celula de rezoluţie

Rezoluţiile în distanţă şi cea unghiulară conduc la noţiunea de celulă de rezoluţie. Semnificaţia acestui termen este una foarte clară: este imposibilă distingerea separată a două ţinte aflate în aceeaşi celulă de rezoluţie, cu excepţia cazurilor când se utilizează tehnici suplimentare cum ar fi efectul Doppler.

Figura 1: Celula de rezoluţie

Vom considera că volumul celulei este definit de unghiurile de deschidere ale caracteristicii de directivitate φ (sau unghiul la -3 dB) şi de rezoluţia în distanţă ΔR ca fiind distanţa corespunzătoare unui timp de Δt = τi. Astfel, ΔR = cτi/2 (adică distanţa corespunzătoare unei durate a impulsului la ieşirea schemei de compresie a impulsurilor).

Cu cât este mai larg spectrul de frecvenţe al impulsului de sondaj şi cu cât este mai îngustă caracteristica de directivitate, cu atât este mai mică celula de rezoluţie, crescând astfel rezistenţa radarului la interferenţe..

Rezoluţia nu trebuie confundată cu precizia. Cu toate acestea, în etapa de proiectare a sistemelor radar se face o primă estimare a preciziei (deviaţiei standard) ca fiind egală cu jumătate din valoarea rezoluţiei coordonatei respective. După fabricarea radarului, valoarea preciziei este de cele mai multe ori mai bună decât valoarea estimată. De exemplu, precizia în determinarea distanţei depinde de precizia de măsurare a timpului de întârziere între transmiterea impulsului de sondaj şi recepţionarea impulsului ecou. Dacă impulsul de sondaj are o formă dreptunghiulară, impulsul ecou va avea o formă gaussiană deoarece banda de trecere a receptorului este limitată; în plus, prezenţa zgomotului va deforma suplimentar impulsul ecou. Devine astfel evident că precizia măsurării distanţei nu mai este legată de durata impulsului (care defineşte rezoluţia în distanţă), ci depinde mai degrabă de puterea semnalului recepţionat (parametru dependent de distanţă). Rezultă că eroarea determinării distanţei va creşte odată cu creşterea distanţei.