www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Celula de rezoluţie

Ilustrație 1: Celula de rezoluţie

Ilustrație 1: Celula de rezoluţie

Celula de rezoluţie

Rezoluţiile în distanţă şi cea unghiulară conduc la noţiunea de celulă de rezoluţie. Semnificaţia acestui termen este una foarte clară: este imposibilă distingerea separată a două ţinte aflate în aceeaşi celulă de rezoluţie, cu excepţia cazurilor când se utilizează tehnici suplimentare cum ar fi efectul Doppler.

Ilustrație 1: Celula de rezoluţie

Vom considera că volumul celulei este definit de unghiurile de deschidere ale caracteristicii de directivitate φ (sau unghiul la −3 dB) şi de rezoluţia în distanţă ΔR ca fiind distanţa corespunzătoare unui timp de Δt = τi. Astfel, ΔR = cτi/2 (adică distanţa corespunzătoare unei durate a impulsului la ieşirea schemei de compresie a impulsurilor).

Radar
monostatic
receptor
pasiv
bistatic

Ilustrație 2: Celula de rezoluție comparativă a radarului monostatic și a radarului bistatic

Radar
monostatic
receptor
pasiv
bistatic

Ilustrație 2: Celula de rezoluție comparativă a radarului monostatic și a radarului bistatic

Celula de rezoluție cu radar bistatic

Celula de rezoluție a radarului bistatic este mult mai variabilă din punct de vedere spațial decât cea a unui radar monostatic. Acest efect se datorează faptului că receptorul pasiv bistatic nu utilizează o antenă direcțională. Astfel, acesta este fixat la lățimea fasciculului de jumătate de putere a antenei de emisie și primește tot ceea ce este iluminat de transmițător. Pentru radarul de supraveghere aeriană, acest lucru are o importanță redusă. Cu toate acestea, pentru radarul meteorologic, acest lucru schimbă întreaga ecuație radar pentru țintele de volum, deoarece volumul de rezoluție a impulsurilor nu se modifică doar în funcție de distanță, ci acum și în funcție de direcție! Prin urmare, necesită în cazul radarului meteorologic o normalizare a semnalelor de ecou recepționate la o dimensiune standard a volumului de rezoluție a impulsurilor pentru a face ca reflectivitățile să fie comparabile.

Cu cât este mai larg spectrul de frecvenţe al impulsului de sondaj şi cu cât este mai îngustă caracteristica de directivitate, cu atât este mai mică celula de rezoluţie, crescând astfel rezistenţa radarului la interferenţe.

Rezoluţia nu trebuie confundată cu precizia. Cu toate acestea, în etapa de proiectare a sistemelor radar se face o primă estimare a preciziei (deviaţiei standard) ca fiind egală cu jumătate din valoarea rezoluţiei coordonatei respective. După fabricarea radarului, valoarea preciziei este de cele mai multe ori mai bună decât valoarea estimată. De exemplu, precizia în determinarea distanţei depinde de precizia de măsurare a timpului de întârziere între transmiterea impulsului de sondaj şi recepţionarea impulsului ecou. Dacă impulsul de sondaj are o formă dreptunghiulară, impulsul ecou va avea o formă gaussiană deoarece banda de trecere a receptorului este limitată; în plus, prezenţa zgomotului va deforma suplimentar impulsul ecou. Devine astfel evident că precizia măsurării distanţei nu mai este legată de durata impulsului (care defineşte rezoluţia în distanţă), ci depinde mai degrabă de puterea semnalului recepţionat (parametru dependent de distanţă). Rezultă că eroarea determinării distanţei va creşte odată cu creşterea distanţei.