www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Blake Çizelgesi

Resim 1: Savunma Teknik Bilgi Merkezinde bu belgenin PDF formatında saklanan özgün kopyası

Blake Çizelgesi

„Blake Çizelgesi” ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı Radar Bölümünün isteği üzerine Lamont V. Blake tarafından 1962 yılında radarların menzilinin hesaplanması için hazırlanmış „A Guide to Basic Pulse-Radar Maximum-Range Calculation” başlığını taşıyan bir çalışmadır. Bu belge radar geliştirme mühendislerinin menzilin hesaplanmasında kullanabilecekleri radar denklemine dayanarak hazırlanmış ayrıntılı bir çalışmadır ve birçok radar-benzeştirme programları için bir temel oluşturmuştur.