www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Algılama Olasılığı

Eğer alınan yankı işaretleri, demodüle edilmiş ve bir video işaretine (ya da bir veri sözcüğüne) dönüştürülmüşse, belirli bir genliğin üzerindeki faydalı işaretlerin geçişine izin verecek ve aynı zamanda gürültü işaretlerini de büyük ölçüde kesecek şekilde ayarlanmış eşik devrelerinden (threshold circuits) geçirilir. Gürültü içerisinde hem gürültü tepeleri ve hem de daha küçük genlikli çok sayıda faydalı işaret bulunmaktadır. Bu faydalı işaretlerin kaybedilmemesi için eşik değer devre ayarlarının yumuşatılması gerekir. Eşik değer ayarının, bir yandan belirlenmiş bir en küçük genlik değerinin üzerindeki faydalı işaretlerin ekrana gelebilmesini sağlayacak bir belirli seviyeye yükseltilmesi gerekirken, diğer yandan Yanlış Alarm Oranının de bir belirlenmiş değerin üzerine çıkmaması da sağlanmalıdır.

PD = algılanan hedefler · 100% (1)
Σ mümkün olabilen tüm hedefler

Algılama olasılığı bir faydalı işaretin ekrana gelme sıklığının yüzde olarak ifadesidir. Bu değer kesinlikle işaret/gürültü oranına ve eşik değer ayarına bağlıdır ve olabildiğince büyük olmalıdır. Radar aygıtlarının teknik verilerinde belirtilen menzil değeri % 80 Algılama Olasılığı (Probability of Detection, PD) içindir.

Matematiksel olasılık kavramı kullanarak bir hedefin, bir hedef izleme radarı ile algılanabileceği ve izlenebileceği kesin değildir. Örneğin algılama olasılığı % 100 den daha az ise, o zaman bu radarın aynı büyüklükteki bir hedefi aynı menzil içinde algılayamayabileceği gibi bir olasılık ortaya çıkar. % 90 lık bir algılama olasılığı, olası 100 hedeften 10 adedinin algılanmadığını ifade eder. Ancak dağılım düzenli değil, istatistiki bir dağılımdır. Bir benzetme yapacak olursak: algılanmayan bu 10 adet hedef, bazı askeri atış başarı ölçüm testlerindeki olduğu gibi, en baştaki ilk 10 hedef de olabilir.

Algılama Olasılığına daha önceleri „Blip Scan Ratio” denilmekteydi.)